Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Zdenka Šadl

Vseh ključnih besed je 199, ki se skupaj pojavijo 244 krat.
19 ključnih besed (9.55 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 64 krat (26.23 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x15.63%Diplomska dela
8x12.5%emocionalno delo
7x10.94%Magistrske naloge
4x6.25%Spolne vloge, Čustva
3x4.69%čustva, emocije, Ženske
2x3.13%staranje, Emocionalno delo, Moškost, skrbstveno delo, kultura, domače delo, Množični mediji, spol, Stereotipi, Delitev dela, starejši
1xUčitelji, Družinsko življenje, Prehranjevalne navade, Razlike med spoloma, telesna samopodoba, Izobrazba, intersekcionalnost, Feminizem, Študentska gibanja, Gender roles, Brezposelnost, Računalniško podprto učenje, Novinarstvo, Kmetije, Učni uspeh, radijski voditelji, Analiza diskurza, Discourse analysis, revije, Sociologija spolov, Diskurz, Stres, Ljubezen, Najstnice, Vpliv medijev, Spolnost, Periodika, Manjšine, televizijski voditelji, Subjektivnost, kmetice, emocionalizacija medijev, Nega na domu, pomoč na domu, Starostniki, Socialno varstvo, družinske kmetije, Kulturni kapital, starejši ljudje, spolna delitev dela, multi-institucionalen pristop, plačano domače delo, obleke, predmenstrualni sindrom, delodajalke, virusno tržno komuniciranje, organizacija emocionalnega dela, trgovska podjetja, plačano reproduktivno delo, konstrukcija identiete, menopavza, komuniciranje, konflikti, odločanje, teorije, vodenje, razum, neplačano delo, čustveno delo, homofobija, izvenzakonska skupnost, spletne skupnosti, družbeni mediji, zunajzakonska skupnost, kohabitacija, analiza medijskega teksta, socialno starševstvo, Šolski uspeh, Otroci, Pozitivna diskriminacija, Enakost možnosti, Zakonodaja, Matere, telo, seksualnost, jezik, binarne opozicije, spolna razlika, lingvistične kategorije, spolna identiteta, družinski oskrbovalci, moč, klasični pripovedni film, filmske tehnike, stari ljudje, Enakost spolov, Spletni portali, starejši odrasli, starejši moški, nasilje, kvalitativna analiza, spolnost, institucionalno varstvo, preventiva., nosečnost, materinstvo, skrb, intervju, neoliberalna ideologija, ageizem, mladi., prostovoljno gasilstvo, neenakost., gerontofobija, starost, družba znanja, vseživljenjsko učenje, človeški kapital, kompetence., spolnost in romantična razmerja, družbenoekonomski položaj, avtonomija, svetost življenja, zasebne neprofitne organizacije, osamljenost, trpljenje, asistiran samomor, delovno okolje, upravljanje čustev, izražanje čustev, Evtanazija, socialna omrežja, intimnost, diskurz individualizacije stresa, skupinsko upravljanje stresnih emocij, skupinska emocionalna kultura, najstniška nosečnost, stresne emocije, poklicni stres, aplikacije za spletno spoznavanje, računalniško posredovana komunikacija, samopredstavljanje, žalost, spolne razlike, starizem, starostniki, stereotipi, množični mediji., individualni razlogi., družbeni pritiski, razumevanje, strah., dolgotrajna zveza, neporočeni pari, moški oskrbovalci, skrb za ostarele, Partnerska zveza, Zmenki med moškim in žensko, spolni stereotipi, babištvo, čustveni kapitalizem, spletni zmenki, Družina, Ostarelost, Negovalci, terapevtska kultura, posmrtno življenje, smrt, androcentična kultura, družbena omrežja, spolna neenakost, intenzivno materinstvo, diskurzivna analiza, družbena praksa, emocionalna odklonskost, upravljanje emocij., paradigmatska kriza, suicidologija, menstruacija, moški, hegemonija, veganstvo, okoljevarstvo., mladi, postmoderna družba, nove oblike moškosti, moškost, stigma, mladi moški, babičarji