Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jerneja Ambrožič

Vseh ključnih besed je 45, ki se skupaj pojavijo 57 krat.
9 ključnih besed (20 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 21 krat (36.84 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x19.05%Escherichia coli
3x14.29%PCR
2x9.52%ESBL/CTX-M, mikrobiota prebavil, rezistenca proti kinolonom, filogenetske skupine, virulentni dejavniki, aac(6')-lb-cr, filogenetske podskupine
1xcelulaze, 16SrRNA, kopenski raki enakonožci, hitinaze, občutljivost za protimikrobne snovi, hemolizin, aminoglikozid acetiltransferaza, gnr, aminoglikozid, acetiltransferaza, qnr, plazmidi, Buttiauxella, človeška ribica, fenotipske lastnosti, Stenotrophomonas sp., sekvenčna skupina ST131, RNA, geni, sox2, ekspresija, novotvorbe, uho, nos, žrelo, transkripcijski faktor, qRT-PCR metoda, Enterobacteriaceae, NDM-1, plazilci, Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, medicinska genetika, karbapenemi, odpornost, dejavniki odpornosti