Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Slavko Gaber

Vseh ključnih besed je 67, ki se skupaj pojavijo 69 krat.
2 ključnih besed (2.99 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (5.8 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x50%spolne vloge, inkluzija
1xPISA, odzivi okolja, stigma, sociološki pristopi, teorije pravičnosti, spremenjena pričakovanja staršev, priseljenci, starševstvo, družba, otroci migranti, socialna sprejetost, vzgoja in spol, knjige, izobrazba, obremenjenost, šolske obveznosti, usmerjanje, družbeni status, gospodinjsko delo, opredelitev, pedagoški dejavniki, tandemsko delo, timsko delo, neplačano delo, generacije, organizirane interesne dejavnosti, inkluzivna edukacija, ekonomski razvoj, družbena klima, človek, kapitalizem, osnovnošolci, avtoriteta, vzgojiteljice predšolskih otrok, preobremenjenost z delom, psihična preobremenjenost, meritokracija, družbe tveganja, izobraževalni sistem, mezdno delo, spolna identiteta, spolni stereotipi, postmoderna, bodoče učiteljice, postmaterialistični sindrom, teorija osnovnih vrednot, razlike med spoloma, Neenakost, sistem zaposlovanja, trg dela, biopolitika, politična ekonomija, vladnost, regulacija, postmaterialistične vrednote, hibridnost, varnost, racionalnost, "little free library", "community center", časovna banka Slovenije, otroci s posebnimi potrebami, edukacija, kakovost, migracije