Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mitja Krajnčan

Vseh ključnih besed je 71, ki se skupaj pojavijo 81 krat.
8 ključnih besed (11.27 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 18 krat (22.22 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x16.67%inkluzija, doživljajska pedagogika
2x11.11%socialni peagogi, primary school, osnovna šola, kakovostna starost, socialni pedagogi, socialna pedagogika
1xsocialni pedagog, prosilci za azil, staranje, skavti, Koroška, socialne igre, pogovorna skupina, poklici pomoči, sindrom izgorevanja, planinska skupina, socialnopedagoška služba, socialnopedagoške intervencije, agresivnost, aggressiveness, motnje vedenja, deklica, girl, neprimerno vedenje, misconduct, integration, integracija, avtonomnost, pripadnost, sodelovanje, behaviour disorder, emotional disorder, čustvene motnje, socialnopedagoško delo, socialne mreže, mediji, delovno mesto, mobbing, medvrstniško nasilje, družina, učitelji, otroci, agresivno vedenje, kvaliteta storitev, model vključevanja, medkulturno izobraževanje, večkulturno izobraževanje, uvajanje, prvo starostno obdobje, vodenje, zadovoljstvo pri delu, kompetence, razredni pouk, individualizirani programi, učna pomoč, mladostno prestopništvo, socialna izključenost, medgeneracijska solidarnost, starostniki, medgeneracijsko sodelovanje, mladostnik, strokovnjaki, družba, šola, delo z mladimi, totalne institucije, prizonizacija, zavodi za prestajanje kazni, priseljenski učenci prve generacije