Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mirjana Ule

Vseh ključnih besed je 68, ki se skupaj pojavijo 73 krat.
2 ključnih besed (2.94 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 7 krat (9.59 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x71.43%Magistrske naloge
2x28.57%Zaposleni
1xizobraževanje, vzgoja, komuniciranje, kvaliteta, edukacija, poškodbe, leposlovje, bralna kultura, načrtovanje življenjskih potekov, mednarodna izmenjava, prijateljska omrežja, komunikacijske kompetence, motnje v komuniciranju, mladinski centri, mladinsko delo, preprečevanje, empirične raziskave, socialna izključenost, družina, psihoanaliza, individualizacija, globalizacija, empirična analiza, kvantitativna analiza, teorije, modeli, socialna psihologija, ženska identiteta, socialna distanca, identiteta, teoretično delo, Slovenci, magisteriji, deinstitucionalizacija družine, Srednje šole, Neverbalne komunikacije, Verbalne komunikacije, Zdravstvena nega, Zadovoljstvo na delovnem mestu, nasilno vedenje, Medosebni odnosi, Komuniciranje, Diplomska dela, medikalizacija, otroci s posebnimi potrebami, družbene študije otroštva, Starševstvo, Življenjski ciklus, Sodobna družba, trpinčenje, Mladina in nasilje, letni razgovor, motiviranje zaposlenih, Organizacijsko komuniciranje, Šole, protektivno otroštvo, Motivacija, vodenje šole, Identiteta (Psihologija), Računalniki in otroci, Prosti čas, Nasilje, Narcizem, Individualizacija, Mladi odrasli, dekonstrukcija materinstva