Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Majda Pahor

Vseh ključnih besed je 54, ki se skupaj pojavijo 60 krat.
3 ključnih besed (5.56 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 9 krat (15 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x55.56%zdravstvena nega
2x22.22%radiološka tehnologija, motivacija
1xmentor, praktični pouk, tim, socialni vidik, študent, študenti, gerontopsihiatrija, klinična praksa, timsko delo, stališča, zdravstveni tim, smrt, znanje, družba, hospic, prostovoljno delo, vseživljenjsko učenje, poklici, sodelovanje, komunikacija, babištvo, zdravstvena delitev dela, zdravstvo, kakovost življenja, medicinske sestre, Duševno zdravje, etika skrbi, Nevladne organizacije, Skupnost, Etika, skupnostna skrb, integrirana obravnava, kriminalist, urgenca, forenzična preiskava, podporna mreža, depresija, Javna politika, Disertacije, vest, komunikacijske ovire, slaba vest, izgorelost, medicinska sestra, zdravstveno varstvo, naglušni, opolnomočenje, sladkorna bolezen, zdravstvena vzgoja, gluhi, revmatoidni artritis