Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Gregor Gorjanc

Vseh ključnih besed je 24, ki se skupaj pojavijo 26 krat.
1 ključnih besed (4.17 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 3 krat (11.54 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x100%magistrske naloge
1xpasme, konji, pigmentacija, lipicanski konj, biološke sledi, linije, metode, Bayesove mreže, genetska struktura, rodovi, fenotipizacija, genetika, prehrana živali, mikrobiologija, GWAS, genomic selection, krmni dodatki, probiotiki, cattle, telesna masa, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus, forenzična genetika