Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Alenka Vidrih

Vseh ključnih besed je 41, ki se skupaj pojavijo 42 krat.
1 ključnih besed (2.44 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (4.76 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%pomoč z umetnostjo
1xdisociacija, lutka v šoli, obred, dramsko-gibalne dejavnosti, očiščenje, ples, katarza, gledališče, motnja v duševnem in gibalnem razvoju, razvoj kreativnih znanj, bolnišnična oskrba, komunikacijske motnje, Visoko funkcionalni avtizem, ustvarjalni gib, dramska terapija, razvoj socialnih veščin, razvoj komunikacijskih veščin, umetnostna terapija, gibalna oviranost, otrok z več motnjami v razvoju, pristopi, psihoterapija, terapevtski odnos, otroci s posebnimi potrebami, metode in tehnike umetnosti, razredni pouk, dramske metode, dramske dejavnosti, položaj drame v izobraževanju, učne metode, drama v izobraževanju, jecljanje, psihodrama, dramski pristop in drama v izobraževanju, igralski proces, osnovna šola, stališča študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike, primerjava učnih programov v Sloveniji in na Češkem, študij pomoči z umetnostjo, Drama v izobraževanju