Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Branka Javornik

Vseh ključnih besed je 49, ki se skupaj pojavijo 56 krat.
6 ključnih besed (12.24 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 13 krat (23.21 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x23.08%Verticillium albo-atrum
2x15.38%disertacije, biotehnologija, hmelj, proteomika, genski inženiring
1xjavno mnenje, gensko spremenjene rastline, okrasne rastline, nagelj, eng, protein analysis, proteomics, Slovenija, hop wilt, Dianthus caryophyllus, zakonodaja, biološka varnost, toksičnost, tveganje za zdravje, gensko spremenjena hrana, gensko spremenjeni organizmi, barva cveta, alergenost, analiza proteinov, vrednotenje, fenolne snovi, ovarijske celice kitajskega hrčka, pCO2, temperatura, oksidativni stres, CHO, kandidatni geni, Humulus lupulus, Verticillium nonalfalfae, RNA-Seq, diferenčno izražanje, anaerobni metabolizem, fitopatogene glive, Albania, olive-trees, verticilijska uvelost, odpornost, microsatellite markers, genotyping, mutacijska analiza, virulentni dejavniki, genetic variability, hmeljeva uvelost