Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tina Milavec

Vseh ključnih besed je 74, ki se skupaj pojavijo 115 krat.
12 ključnih besed (16.22 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 53 krat (46.09 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x22.64%arheologija
10x18.87%zgodnji srednji vek
7x13.21%pozna antika
6x11.32%grobišča
3x5.66%keramika, zgodnje krščanstvo
2x3.77%naselbine, Slovenija, Slovani, načini pokopavanja, cerkvena arhitektura, groba keramika
1xvzhodni Slovani, anti normanisti, Birka, vzhodnoevropska trgovska pot, Kijevska Rusija, normanisti, Novgorod, stari Rusi, jadranska obala, družbena struktura, Hrvaška, starost, spol, ceste, cestno omrežje, staroselci, grobne konstrukcije, ketlaška stopnja, Spodnja Vipavska dolina, pogrebni običaji, Vlahi, grobovi, Kranj, mostovi, claustra Alpium Iuliarum, belobrdska kultura, naselbinska slika, Celeiapark, orožje, naglavni nakit., Dežela, poznoantična mala ledena doba, rimsko toplo obodbje, Radovljiška kotlina, Žirovnica, arheološka topografija, Radovljica, podnebne spremembe, paleoklimatologija, lončarska peč, Brinjeva gora, Brinjeva gora., Zgodnji srednji vek, naselbina, Spodnji Duplek, najdišče Na Plesi, zemljanka, tipokronologija, tipologija, metalografija, Grobišče, Keramika, Bohinj, noži, zgodnjesrednjeveški nakit, analiza keramičnega gradiva, visoki srednji vek, človeška osteologija, zgodnji srednji vek na Dolenjskem, grobni pridatki, paleopatologija, Celeia