Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Barbara Čenčur Curk

Vseh ključnih besed je 21, ki se skupaj pojavijo 22 krat.
1 ključnih besed (4.76 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (9.09 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%Ljubljansko polje
1xpesticidi, desetil-atrazin, atrazin, ogroženost podzemne vode, javni vodovod, lokalni vodovod, pitna voda, vodovarstvena območja, zajetja, Ljubljansko barje, monitoring, monolitni tehtalni lizimeter, napajanje vodonosnika, Kleče, nezasičena cona, ArcGIS 10.0, geokemične karte, podzemna voda, metoda DPSIR, vodna bilanca