Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Natan Osterman

Vseh ključnih besed je 30, ki se skupaj pojavijo 40 krat.
6 ključnih besed (20 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 16 krat (40 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x18.75%koloidi, mikrofluidika, fotolitografija, termoforeza
2x12.5%mikrostrukturiranje, Brownovo gibanje
1xmerjenje hitrosti s sledenjem delcev, laminaren tok, senzor hitrosti, krvni strdek, pulzni laserji, statistična fizika, mikročrpalka, termoviskozno črpanje, mehanika tekočin, optotermična past, optična pinceta, laserska ablacija, temperaturni gradient, direktno lasersko osvetljevanje, fluorescenčna mikroskopija s stimulirano emisijo, viskoelastičnost, mikroreologija, naprava LDI, fotorezist, nanodelci, Soretov koeficient, fluorescenca, polimeri OSTE, mikroskopsko slikanje življenjskega časa