Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Gregor Pompe

Vseh ključnih besed je 119, ki se skupaj pojavijo 192 krat.
22 ključnih besed (18.49 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 95 krat (49.48 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x14.74%diplomske naloge
10x10.53%20.st.
8x8.42%slovenska glasba
7x7.37%slovenski skladatelji
6x6.32%opera, muzikologija
5x5.26%glasbene analize
4x4.21%biografije, glasbena analiza
3x3.16%magistrska dela, psihologija glasbe, zgodovinski pregledi, 21.st., popularna glasba
2x2.11%glasba, koncert, ameriška glasba, sodobna glasba, rock glasba, sopran, minimalizem, slovenski operni pevci
1xsubliminalno, satanizem, snemalne tehnike, semantika glasbe, podzavest, modernizem, izvajalske tehnike, glas, flavta, nacionalna identiteta, glasbeno gledališče, umetniška glasba, kolaž, postmodernizem, semiotika glasbe, jazz, tango, sonatna oblika, alt, mezzosopran, vokalna glasba, pevski glasovi, Slovene composers, tenor, bariton, Fach, fah, klasifikacije, SNG Opera in balet Ljubljana, bas, symphonic music, music analyses, narod, seznami opernih vlog, glasbene zvrsti, eksperimentalna glasba, razumevanje glasbe, SNG Opera Ljubljana, simfonija, simfonična glasba, symphonic poem, simfonična pesnitev, sociologija glasbe, ruska glasba, glasbena referencialnost, ameriški skladatelji, vizualizacija glasbe, sinestetični skladatelji, sinestezija, barve, NSK, italijanska glasba, glasbeno šolstvo, teorije razvoja osebnosti, glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja, Slovenija, GSSN, Philip Glass, Challe Salle, BQL, avtentičnost, klasična glasba, filmska glasba, Magnifico, postopera, Robert Wilson, Jelena Novak, Hans-Thies Lehmann, postdramsko gledališče, razvojna psihologija, nemški skladatelji, glasbeni sporedi, festivali, slovenski glasbeniki, simboli v glasbi, estetika glasbe, Stanley Kubrick, koncept družinskih podobnosti, feminizem, glasbena kritika, opere, ženske, filozofija glasbe, misticizem, glasbena terapija, otroci, recepcija, Ljubljana, občinstvo, okvare sluha, govorno-jezikovne motnje, tatarski skladatelji, ruski skladatelji, naglušnost, poslušanje, diplomska dela