Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maria Wtorkowska

Vseh ključnih besed je 120, ki se skupaj pojavijo 142 krat.
12 ključnih besed (10 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 34 krat (23.94 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
11x32.35%poljščina
3x8.82%prevajanje
2x5.88%bolonjski magisteriji, frazeologija, slogan, literarna stilistika, češčina, besedotvorje, ruščina, oglaševanje, prevodi v poljščino, frazem
1xjezikoslovna ravnina, jezik oglaševanja, meseci, pregovori, srpan, avgust, veliki srpan, sierpień, televizijski oglas, prazniki, Stanisław Lem, certifikacija, visoko šolstvo, jezikovna ideologija, jezikovna politika, slovanski jeziki, Poljska, Slovenija, pomanjševalnice, Cyberiada, doktorske disertacije, Ukrajina, neologizmi, krnitev, Rusi, prevodi v slovenščino, Poljaki, stereotipi, šale, slovenska književnost, roman, metafora, ekspresivne besede, prevodi v slovaščino, književno prevajanje, teorija prevajanja, srce, makedonščina, lastna imena, mladinska literatura, osebno ime, ukrajinščina, izpeljava, Harry Potter, besediloslovje, jezikovna sredstva, somatska frazeologija, reklamni jezik, reklama, stilistika, slabšalnice, jezikovno svetovanje, ameriška književnost, ameriška poezija, slovenske interference, medjezikovni prenos, otroški bilingvizem, bilingvistična vzgoja, ameriški pesniki, Frank O’Hara, newyorška šola, francoščina, prevodoslovje, literarno prevajanje, Piotr Sommer, bilingvizem, hrvaščina, podredje, določilo, samostalniška besedna zveza, skladnja, slovnica, prilastek, ujemanje, slovarji, analiza, čas, primerjava, vezava, jezikovna analiza, spletni jezik, prototipska referenca, konceptualna metafora, francoska frazeologija, poljska frazeologija, čustva, fonetika, fonetična analiza, mediji, spletna jezikovna svetovalnica, jezikovna kultura, napake pri izgovorjavi, samoglasniki, barve, jezikovna raznolikost, slovaščina, paremiologija, spletni komentarji, jezikovne inovacije, jezikovne napake, nekonvencionalna replika, homonimija, lingvogeneza (nastanek jezika), glasovne spremembe, kašubščina, rima, polisemija, slovenščina