Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Branko Korže

Vseh ključnih besed je 246, ki se skupaj pojavijo 546 krat.
97 ključnih besed (39.43 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 397 krat (72.71 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
31x7.81%zakonodaja
26x6.55%Slovenija
14x3.53%analiza
12x3.02%javna naročila
11x2.77%obdavčenje, davki
10x2.52%davčni sistemi
9x2.27%podjetje, primeri
8x2.02%EU
7x1.76%spremembe, trženje, case study
6x1.51%nepremičnine
5x1.26%komparacije, javne finance, kontrola, storitve, revizija, konkurenca, mednarodne primerjave, direktive ES
4x1.01%javni sektor, javni razpis, trg, gospodarske družbe, stečaj, upravni postopek, ponudba, zdravstvo, avtorsko pravo
3x0.76%davek na dodano vrednost, hipoteke, jamstvo, intelektualna lastnina, solventnost, trgovanje, raziskave, gospodarsko pravo, pravo družb, finance, terjatve, zaščita potrošnika, pravni vidik, dolgovi, pravo, pogodbe, cena, trg kapitala, oglas, regulacija, pravice
2x0.5%računsko sodišče, zavarovanje, civilno pravo, plačilni promet, patenti, konkurenčno pravo, kapital, tipi, inšpekcijske službe, zaščita, delnice, konflikti, oglaševanje, reševanje problemov, vrednotenje, modeli, poslovno komuniciranje, pravna oseba, lastništvo, javno podjetje, odločanje, dvojno obdavčenje, zunanja politika, sporazumi, merila, podjetništvo, kvaliteta, usklajevanje, visoka tehnologija, prisilna poravnava, statistika, varstvo podatkov, predlogi, zaposlovanje, bančništvo, tveganje, zavarovalstvo, informacijska tehnologija, management, invalidi, problematika, goljufija, investicije, ocene, izboljšave
1xodgovornost, občine, davčna utaja, tujci, migracije, zbirke nalog, konkurenčnost, proračuni, ekonomika, sankcije, JKP Grosuplje, Ljubljana, enotni trg, trendi, prenosna cena, dobiček, diskriminacija, fiskalno pravo, poslovanje podjetij, psihologija potrošnika, tržne raziskave, arbitraža, mediacija, delovna sila, notranja kontrola, mednarodna trgovina, franchising, predpisi, razpisi, enakopravnost, transport, stroški, dokumentarni akreditivi, pravilniki, poslovanje podjetja, forfaiting, factoring, teorija, krize, blago, diplomatsko pravo, delniške družbe, konvencije, premoženje, aglaševanje, obveznice, premoženjsko pravo, zakoni, finančni instrumenti, nostrifikacija, sodstvo, gospodarstvo, tehnologija, prestrukturiranje, LIV Hidravlika, leasing, patentno pravo, blagovne znamke, prekrški, inovativnost, država, kvalifikacija, diplomacija, mednarodne finance, posredniki, planiranje, komunalne dejavnosti, standardi, prevzemi podjetij, turizem, internet, image, delničarji, control, multinational companies, double taxation, rules, davčne olajšave, razvoj, notranja revizija, obvladovanje tveganj, kmetijstvo, kadri, brezposelnost, gradbeništvo, banke, trg delovne sile, tax evasion, corporate tax, changes, legislation, business law, status, family business, družinsko podjetje, entrepreneurship, enterprises, reforme, avtorstvo, zdravila, tax systems, taxes, prodaja, farmacevtska industrija, umetna inteligenca, ustvarjalnost, poročila, zemljišča, informatika, izvršba, pravni postopek, Avstrija, tekstilna industrija, likvidnost, osebne finance, sodni postopek, novi proizvodi, dobavitelji, Mura, poslovne finance, vlada, državni zbor, institutions, notranja politika, politika, kreditiranje, krediti, demokracija, podatki, financiranje, računovodstvo, komuniciranje, notariat, podjetnik, kodeksi, Internet, elektronsko poslovanje, televizija, kataster, monopoli, odškodninska odgovornost, ZDA, managerski odkup, obveznosti, obligacijsko pravo, oligopoli, efektivnost, tarife, davčna osnova