Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Simona Petru

Vseh ključnih besed je 81, ki se skupaj pojavijo 113 krat.
13 ključnih besed (16.05 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 45 krat (39.82 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
11x24.44%arheologija
7x15.56%paleolitik
4x8.89%hominidi
3x6.67%hominini, neandertalci, mlajši paleolitik
2x4.44%megafavna, kamena orodja, Slovenija, anatomsko moderni ljudje, lov, razvoj človeka, pleistocen
1xpozni pleistocen, kulturne izmenjave, rod Homo, hibridizacija, Velika Britanija, najdišča, artefakti, mezolitik, mrzlo okolje, človeške adaptacije, severovzhodna Evropa, archaeology, evolucija, hybridization, jamski medved, Potočka zijalka, strategije lova, Ursus ingressus, medvedji kult, Dolenjska, Lukenjska jama, revizija, orožje, živali, prazgodovina, anatomically modern humans, Neanderthals, cultural exchange, kameno orodje, mlajši pleolitik, kultura Oldowan, šimpanzi, Late Pleistocene, Meadowcroft, Avstralija, Amerika, mlajši pleistocen, prehrana, zobje, bipedalizem, eksperimentalna arheologija, izumrtje, Homo erectus, rekonstrukcija prehrane, rastlinska prehrana, paleoprehrana, paleobotanika, bioarheologija, prva poselitev Azije, starejši paleolitik, avstralopitek, Ključne besede: genetika, Folsom, Monte Verde, Clovis, Paleoindijanci, Beringija, srednji paleolitik, Novi svet, poselitev Amerike, zgodnji ljudje, neandertalec, evolucija človeka, denisovec, paleogenetika, uporaba orodij, primati, arheološke raziskave