Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Hotimir Tivadar

Vseh ključnih besed je 193, ki se skupaj pojavijo 268 krat.
29 ključnih besed (15.03 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 104 krat (38.81 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
18x17.31%slovenščina
7x6.73%fonetika
6x5.77%pravorečje, hitrost govora
5x4.81%premor
4x3.85%knjižni jezik, Praat, govor, besedilna fonetika
3x2.88%poudarek, govorjeni jezik, nacionalni radio, intonacija, bolonjski magisteriji, analiza
2x1.92%bolonjske diplome, slovenski knjižni jezik, besedilnofonetični parametri, komercialni radio, govornotehnično znanje, spontani govor, stavčna intonacija, javni govor, politični govor, barva glasu, radijski govor, komercialne radijske postaje, premori, gledališče
1xizobraževanje, analiza govora, učni načrt za slovenščino, govorni nastop, retorika, priprava govora, pedagoški diskurz, pedagoška praksa, splet, družbena omrežja, Youtube, učitelji, jezik, besedilnofonetična analiza, knjižna zborna izreka, učitelj, kontrastivna analiza govora, goričko podnarečje, osnovne šole, primorska melodija, formantna analiza, analiza samoglasnikov, Porabje, Radio Koper, zvok, sodobna prekmurščina, register, vpliv italijanske fonetike, sociofonetika, pravorečne težave., pravorečni priročniki in izobraževanje, pravorečna norma, priprava na govorni nastop, glasno branje, glasba, makedonščina, govorjeni knjižni jezik, ljubljanski govor, skopski govor, Velikovec, avstrijska Koroška, dvojezičnost, dvojezična identiteta, pouk slovenščine, gimnazije, fonološki sistem, Ljubljana, Prekmurje, PISA, odnos do slovenščine, nacionalno preverjanje znanja, bralna pismenost, diplomsko delo, Skopje, primerjalne študije, politični jezik, nemščina, Vaš kanal, jakost, poudarki, raba vejice, normativni priročniki, stavčna fonetika, primerjava radijskih postaj, opera, lektor, informativna oddaja, novinarski članek, levosmerna in desnosmerna vejica, televizijske oddajle, TV-dnevnik, RTV Slovenija, Novice, govorni razvoj, predšolski otroci, enodelni večbesedni veznik, protivnost, otroški govor, govorjene oddaje, dolenjsko narečje, dvoustnični [u̯], elkanje, kodifikacijski priročnik, »bravec«, Slovenski pravopis 2001, zapis, črka, fonem, izgovor, poglavje, slovenska poezija, Povodni mož, Nezakonska mati, Krst pri Savici, spletna stran, Zdravljica, Magistrale, slovenska književnost, zvočni posnetki, slovenska kultura, pravopis, raba jezika, regionalne radijske postaje, podkast, YouTube, Val 202, mašila, sleng, radijski voditelj, spontan govor, slog, Radio Hit, Radio Celje, Jean Racine, Fedra, pripona, gledališki govor, razvoj jezika, francoska književnost, francoska dramatika, dramatika, govorna interpretacija, France Prešeren, Ljudmila Novak, Dejan Židan, Tanja Fajon, gorenjsko narečje, Karl Erjavec, politični govorec, javnost, Parkinsonova bolezen, redukcija, Slovenija, intonacijski poteki, regionalnost, Radio 94, afazija, narečne prvine, Milan Kučan, javni nastop, politika, osamosvojitev Slovenije, poslušalci, jezikovno izobraževanje, Radio Slovenija, radijski govorec, medijski govor, imitacija, Hitradio Center, anketni vprašalnik, preseren.net, variantnost naglasne dvojnice, perceptivni test, igrani govor, Janez Janša, radio, javni radio, pogovorni jezik, jezikovna norma, učbeniki, Sašo Hribar, slovenščina kot drugi jezik, slovenščina kot tuji jezik, igrano branje