Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Hotimir Tivadar

Vseh ključnih besed je 114, ki se skupaj pojavijo 147 krat.
16 ključnih besed (14.04 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 49 krat (33.33 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x16.33%slovenščina
5x10.2%fonetika
4x8.16%pravorečje, hitrost govora
3x6.12%govorjeni jezik, bolonjski magisteriji, besedilna fonetika, premor
2x4.08%govor, barva glasu, intonacija, radijski govor, bolonjske diplome, knjižni jezik, spontani govor, Praat
1xotroški govor, predšolski otroci, govorni razvoj, levosmerna in desnosmerna vejica, enodelni večbesedni veznik, protivnost, poudarki, glasba, govornotehnično znanje, lektor, opera, slovenski knjižni jezik, primerjava radijskih postaj, stavčna fonetika, raba vejice, normativni priročniki, televizijske oddajle, premori, jakost, novinarski članek, nemščina, primerjalne študije, politični jezik, Skopje, Ljubljana, fonološki sistem, javni govor, diplomsko delo, odnos do slovenščine, nacionalno preverjanje znanja, PISA, Prekmurje, bralna pismenost, skopski govor, ljubljanski govor, dvojezičnost, dvojezična identiteta, Vaš kanal, Novice, RTV Slovenija, pouk slovenščine, gimnazije, govorjeni knjižni jezik, makedonščina, Velikovec, avstrijska Koroška, TV-dnevnik, poudarek, jezik, knjižna zborna izreka, splet, družbena omrežja, Youtube, pedagoška praksa, učitelj, politični govor, register, sociofonetika, priprava govora, informativna oddaja, igrano branje, javni nastop, politika, intonacijski poteki, dolenjsko narečje, gorenjsko narečje, osamosvojitev Slovenije, Milan Kučan, afazija, Radio 94, regionalnost, narečne prvine, sodobna prekmurščina, goričko podnarečje, retorika, učni načrt za slovenščino, govorni nastop, besedilnofonetična analiza, glasno branje, pedagoški diskurz, gledališče, komercialne radijske postaje, besedilna fonetika., izobraževanje, Pravorečje, kontrastivna analiza govora, vpliv italijanske fonetike, formantna analiza, analiza samoglasnikov, Radio Koper, Porabje, primorska melodija, zvok, pravorečne težave., pravorečni priročniki in izobraževanje, priprava na govorni nastop, pravorečna norma, nacionalni radio