Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Silvester Žgur

Vseh ključnih besed je 76, ki se skupaj pojavijo 183 krat.
28 ključnih besed (36.84 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 135 krat (73.77 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
24x17.78%diplomske naloge
17x12.59%govedo
12x8.89%Slovenija
11x8.15%pasme
8x5.93%lisasta pasma, klavna kakovost
5x3.7%biki
4x2.96%rjava pasma, meso
3x2.22%teleta, klavne lastnosti, gospodarsko križanje, kunci
2x1.48%zakol, mlečnost, krave, sestava, genotip, spol, starost, telesna masa, lastnosti mlečnosti, klavne polovice, črno-bela pasma, šarole, zamaščenost, limuzin, rojstna masa
1xkozlički, pasma, prvesnice, telice, koze, korelacije, drobnica, težavnost telitve, linearne ocene, zunanjost, krmni dodatki, ocena, plodnost, molznice, mleko, SIKA, hibridi, klavni trupi, reprodukcija, rožičeva moka, prehrana živali, razporeditev, lastnosti, progeni test, prirast, cikasta pasma, esencialni elementi, govedoreja, kategorije, pogin, izgube, analize, ekološko, konvencionalno kmetijstvo, toksični elementi, dolga hrbtna mišica, vidne mreže žil, podplutbe, klavnice, mesne pasme, ovce, stegna, prašiči, pasemska sestava, križanje, telesne lastnosti, maščobno tkivo, jagnjeta