Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Nejc Mekiš

Vseh ključnih besed je 125, ki se skupaj pojavijo 222 krat.
26 ključnih besed (20.8 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 123 krat (55.41 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
27x21.95%radiološka tehnologija
17x13.82%magistrska dela
11x8.94%diplomska dela
6x4.88%DAP, efektivna doza
5x4.07%radiološki inženirji
4x3.25%debelina dojke, kakovost slike, mamografija
3x2.44%povprečna žlezna doza, ledvena hrbtenica, kompresijska sila, svinčena zaščita, ionizirajoče sevanje
2x1.63%CNR, SNR, DORA, zaščitna sredstva, vstopna kožna doza, ekspozicijski pogoji, diagnostične referenčne ravni, kakovost rentgenskih slik, izpostavljenost ploda, rentgensko slikanje, dozna obremenitev, osebna varovalna oprema
1xsplošna radiografija, zmanjšanje doze, Cu filtracija, samokompresija, tipične bolnišnične vrednosti doz, indeks telesne mase, presejalni program, radiološka rehnologija, optimizacija protokola, horizontalen potek žarka, ozaveščenost, rak dojke, debelost, MRCP, ženske, povečanje dozne obremenitve, tujina, EI, diagnostična uporabnost, zaslanjanje, rentgensko slikanje prsne hrbtenice, razlike med letniki, rentgensko slikanje ledvene hrbtenice, medenica, protokol, pleksi steklo, ščitnična zaščita, meritve doz, dojka, evropske smernice, žlezno tkivo, ščitenje dojk, izboljšanje kvalitete slik, delo, vidljivost anatomskih struktur, črni čaj, ananasov sok, borovničev sok, doza ionizirajočega sevanja, zaposlitev, CT slikanje glave, znižanje doze, ne svinčena zaščita, dodatna usposabljanja, intervjuji, negativno kontrastno sredstvo, T1 mapiranje, učinki sevanja, panoramsko slikanje zob, čas zajema signala, gostota magnetnega polja, tokovni sunek, položaj jezika, plakat z navodili, zavrnitveni kriteriji, doza sevanja, pregledovanje osebne varovalne opreme, kontrola kakovosti, napake pri slikanju zob, produkt absorbirane doze in ploščine slikovnega polja, diagnostični referenčni nivoji, diastolična disfunkcija, ponovljivost meritev, diastolična funkcija, ehokardiografija, ultrazvok srca, zanesljivost, nosečnost, digitalna radiografija, indeks izpostavljenosti, učinki ionizirajočega sevanja, varstvo pred sevanjem, računalniška tomografija, trebušni organi, MR slikanje srca, T2 mapiranje, VKD, ročna ekspozicija, AEC, slikanje medenice stoje, odmik mehkega tkiva, fantom, kritični organi, RLAT, LLAT, rentgensko slikanje kolen, kompresija, ne svinčena zaščitna oprema, preverjanje kakovosti, svinčena zaščitna oprema, zmanjševanje doze, dvo-energijsko CT slikanje, prsni organi, AP, mamografsko slikanje, ščitenje pacientov, uporaba svinčenih zaščit, doza, stranska projekcija