Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Robert Sotler

Vseh ključnih besed je 187, ki se skupaj pojavijo 315 krat.
29 ključnih besed (15.51 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 157 krat (49.84 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
36x22.93%zdravstvena nega
32x20.38%diplomska dela
17x10.83%prva pomoč
6x3.82%nujna medicinska pomoč, temeljni postopki oživljanja
5x3.18%laiki
4x2.55%psihiatrija, medicinske sestre, duševno zdravje
3x1.91%melanom, koža, preventiva
2x1.27%reševalci, ultravijolično sevanje, poškodbe, znanje, otroci, avtomatski zunanji defibrilator, srčni zastoj, oživljanje, medicinska sestra, posttravmatska stresna motnja, adrenalin, strelne rane, zapora dihalnih poti, vloga medicinske sestre, komunikacija, nujna stanja, krvavitve
1xalergijske bolezni, ukrepi, avtoinjektor, zaposleni v osnovni šoli, psihoza, subjektivna ocena zenic, nevrološki zapleti, preprečevanje neželenih izidov, objektivna ocena zenic, zakonodaja, hemoragični šok, ženski reproduktivni organi, ginekologija, ultravijolično, fotoprotekcija, rabdomioliza, zmečkaninski sindrom, crush poškodba, utesnitveni sindrom, sevanje, zaščita, omedlevica, sinkopa, nujna pomoč, utopitev, bolečina, zastoj srca, motnje dihanja, zapora dihalne poti, laik, kognitivni upad, nujno stanje, preventiva samomora, triaža, množične nesreče, znanje študentov, prehospitalna intubacija, medij za shranjevanje, zastrupitev, zapleti pri enotrahealni intubaciji, endotrahealni tubus, urgentna medicina, izobraževanje, ekstazi, toksičnost, zdravstveni zapleti, ozaveščanje uporabnikov, verbalno nasilje, stigma, skupnost, klinična praksa, študenti, reimplantacija, poškodbe zob, hrbtenica, steznik za imobilizacijo hrbtenice, imobilizacija, transport, anestetik, postoperativna kognitivna disfunkcija, ocenjevanje bolečine, bolečinske lestvice, oživljanje pri študentih, Alzheimerjeva bolezen, kritično bolan novorojenček, nenadna bolezenska stanja, endotrahealna intubacija, krikotiroidni pritisk, aspiracija želodčne vsebine, statistični podatki, nasilno vedenje, usta na usta, predšolski otroci, smernice, umetna ventilacija, predšolski otrok, zobje, COVID-19, osebna varovalna oprema, epidemija, prsni koš, reanimacija, stabilni bočni položaj, samoreševanje, izobraževanje javnosti, motoristične čelade, priročniki prve pomoči, življenju nevarni dogodki, dostopni časi, izvenbolnišnični srčni zastoj, alergijske reakcije, intervencijske službe, usposabljanje, amok, množično streljanje, aktivni smrtonosni dogodki, potopljena vozila, toneča vozila, usposobljenost voditeljev, anatomija, truplo, zunanje krvavitve, skavti, možni zapleti, PICC, zdravstveni tim, raztelešanje, učne metode, krvavitev, opekline, teren, obrazne poškodbe, nenačrtovan porod na terenu, etične dileme, nosečnost, novorojenčki, anafilaktični šok, šole, razlike med Slovenijo in Gambijo, kožni rak, sončne opekline, laboratorijska zobna protetika, zdravstveno varstvo, enote intenzivnega zdravljenja, promocija zdravja, elektrošok, posebna oblika zdravljenja, poškodba zob, travmatične poškodbe zob, oživljanje novorojenčkov, kompetence diplomiranih babic, penetrantne poškodbe prsnega koša, porodi doma, samostojne babice, zlomi, sekalci, babištvo, dejavniki kronične bolečine, anksiozno depresivne motnje, paliativna oskrba, timsko delo, tihi ubijalec, kronične bolezni, Manchesterska triaža, amputacije, hude krvavitve, urgenca, plini, toksikologija, dejavniki za nastanek PTSM, tehnike spoprijemanja, kronična bolečina, PTSM, delovno mesto, poškodbe na kmetiji, nesreče s kmetijsko mehanizacijo, stres, šok