Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jerca Kramberger Škerl

Vseh ključnih besed je 29, ki se skupaj pojavijo 29 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xprekluzija, priznanje in izvršitev tuje sodne odločbe, pravica do sojenja v razumnem roku, potrebna skrbnost, pravica do izjave, enakost orožij, Bruselj I bis, odprava eksekvature, slovenska sodna praksa, medsebojno zaupanje, načelo kontradiktornosti, javni red, zavrnitveni razlogi, sodnikova nepristranskost in neodvisnost, pravica do poštenega sojenja, javna glavna obravnava, pravdni postopek, izključitev splošne javnosti, načelo splošne javnosti, civilni postopek, javnost sojenja, nepravdni postopek, Evropska unija, evropsko civilno procesno pravo, materialno in formalno procesno vodstvo, Uredba Bruselj I bis, prost pretok sodnih odločb, priznanje in izvršitev sodnih odločb, vloga javnosti