Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Kovač Šebart

Vseh ključnih besed je 148, ki se skupaj pojavijo 262 krat.
34 ključnih besed (22.97 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 148 krat (56.49 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
26x17.57%pedagogika
16x10.81%pedagoška metodologija
15x10.14%diplomska dela
13x8.78%pedagoška sociologija
5x3.38%magistrska dela, homoseksualnost, diplomsko delo
4x2.7%osnovna šola, učenci, vzgoja
3x2.03%množični mediji, šola, družinska vzgoja
2x1.35%šolska zakonodaja, integracija, televizija, otroštvo, stigmatizacija, seksualnost, zakonodaja, družba, religija, učbeniki, učni načrti, družina, diskriminacija, javna šola, sociologija, osnovne šole, migranti, javne šole, bolonjska magistrska dela, politična pismenost, priseljenci
1xčlovekove pravice, ure pravljic, starši, govorni razvoj, strokovna literatura, raba jezika, izobraževanje zaposlenih, vzgojne ustanove, diplomske naloge, bralna kultura, varstvene ustanove, socializacija, španska književnost, španska dramatika, Društvo Ključ, priročniška literatura, vzgojni modeli, dramske igre, trgovina z ljudmi, divji otroci, izolacija, 16.-17. st., zlati vek, srednješolci, knjižnice, vrtnarice, spolna identiteta, pripoznanje, krščanstvo, mladostniki, istospolna usmerjenost, islam, resničnostni šovi, študija primera, Rozalija, analize, internetni forumi, istospolno starševstvo, istospolne družine, vzgojni koncepti, judovstvo, slovnični spol, genus, starševstvo, vzgojitelji, heteronormativnost, spol, diskurz, mladina, verniki, LGBT, očetovstvo, kritična diskurzivna analiza, branje, socialistična vzgoja, zapori, zaporniki, kaznovanje, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, študenti, državljanska vzgoja, tretma, izobraževanje, interkulturnost, pedagoško didaktično načelo, multikulturalizem, učni načrt, Španija, medvrstniško nasilje, Bela krajina, vključevanje, inkluzija, Francija, učitelji, šolska pravila, disciplina, individualizacija, francoščina, romske skupnosti, romski pomočniki, Romi, didaktika jezika, tuji jeziki, etnične manjšine, 21 st., pedagoško vodenje, ravnatelji, vodenje, družboslovje, nestrpnost, kurikulum, srednje šole, kompetence, vrstniška skupina, šolski programi, predsodki, homofobija, adolescenti, spolna vzgoja, psihoanalitična kultura, obremenjenost, okoljska vzgoja, šolska politika, vegetarijanska prehrana, prehrana, šolska prehrana, trajnostni razvoj, ekošole, vrtci, psihoanaliza, predšolska pedagogika, gluhi in naglušni, otroci s posebnimi potrebami, zasebne šole