Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dunja Šajn Gorjanc

Vseh ključnih besed je 42, ki se skupaj pojavijo 58 krat.
9 ključnih besed (21.43 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 25 krat (43.1 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x20%mehanske lastnosti
4x16%prepustnostne lastnosti
3x12%vlaknovine, zračna prepustnost
2x8%premazane tekstilije, prstanska preja, toplotna prevodnost, laminati, poroznost
1xabsorpcija, mehanske lastnosti geotekstilije, fizikalne lastnosti, inkontinenčne plenice, air-jet preja, zaščitne rokavice, hidravlične lastnosti geotekstilije, elastične lastnosti, kapilarni vod, kapilarni dvig, prepustnost vodne pare, absorpcija vode, odprtost površine, prepustne vodne pare, netkane geotekstilije, curkovna preja – vortex, mehanske in prepustnostne lastnosti, procesi laminiranja, lastnosti laminatov, dvonitna sukana efektna preja, tekstilni materiali, vlakna, izdelava temeljnega sloja, razvoj avtomobilskega sedeža, večplastne netkane tekstilije, prepustnost vodne pare., besede: netkane tekstilije, pretržna napetost, netkane tekstilije, strukturne lastnosti geotekstilije, razvoj športnega obuvala, medicinske tekstilije, curkovna preja – air-jet