Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Nagode

Vseh ključnih besed je 168, ki se skupaj pojavijo 247 krat.
31 ključnih besed (18.45 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 110 krat (44.53 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x10.91%trdota
9x8.18%toplotna obdelava, mikrostrukturna analiza
8x7.27%mikrostruktura, mehanske lastnosti
4x3.64%diplomska dela, staranje
3x2.73%oksidacija, dilatometrija, sol-gel, sferoidizacijsko žarjenje, razogljičenje, žarjenje, poboljšanje, avstenitizacija
2x1.82%jeklo 17-4 PH, kontinuirni premenski diagram (CCT), PROTAC 600, popuščanje, prevleka Al2O3, CCT diagram, popuščni diagram, lezenje, mikrolegiranje, izločevalno utrjevanje, SEM, kaljenje, normalizacija, korozija, kompozit, metalografska analiza
1xčasovno-temperaturna superpozicija, ionsko nitridiranje, jeklo 16MnCrS5, zračna atmosfera, jeklo C45, vakuumska cementacija jekla, VCMO140, komorna peč, jeklo C22, UTOPMO1, PK4EX, zaporedje izločanja, jeklo PT181, naravni kamen, električna prevodnost, zlitina AlMg8, jeklo C60, merjenje ohlajevalne hitrosti, življenjska doba, električna upornost, jeklo Toolox, površinska obdelava, bimetalne plošče, jeklo VCMO125, DSC, nitridiranje, smučka, jeklo RAVNEX HD, jeklo, Hollomon-Jaffejeva enačba, mehanske obremenitve, jeklo PT955, baker, aluminij, valjanje večslojne pločevine, OCR12VM, jeklo OCR12VM, elektromagnetne lastnosti, kemijska sestava, magnetne izgube, neorientirana elektropločevina, kontinuirna peč, lastnosti jekla, jeklo PT929, komorno kalilno-popuščna peč, eksplozijsko platiranje, kromiranje, jeklo NICRODUR 400, karakterizacija, jeklo T85AS, magnetne lastnosti, neorientirane elektropločevine, aluminijasto satovje, jeklo C35, magnetno staranje, linearna teorija viskoelastičnosti, kompozitno gradivo, stranske ščipalne klešče 160, utopno kovanje, induktivno kaljenje, jeklo C45E, natezni preizkus, tkanina, laminat, lahka kamnita obloga, dvofazno področje, izločki, pripenjanje mej kristalnih zrn, globoki vlek, vključki, velikost kristalnih zrn, indukcijsko kaljenje, avstenitno nerjavno jeklo, anizotropija, teksture, korozija., protirefleksijske prevleke, potapljanje, kompozitna prevleka, prevleka SiO2, dilatometrska analiza, trdote, kalilna vrsta, orodna jekla, hladno kovanje, Thermo-Calc, mikrostrukturna karakterizacija, Zlitina EN AW 6082, bakrovi izločki, obrabna obstojnost, jeklo SINOX 4906., trdota., jeklo PK993/1CH13N3, mikrolegiranje z niobijem, dilatometerska analiza, valji za hladno valjanje, jeklo X20CrMoV11-1, udarna žilavost, martenzitna nerjavna jekla, interkritično žarjenje, Al2O3, SiO2, podevtektoidna jekla, zlitine Co-Cr, dentalni materiali, raztopno žarjenje, termodinamična ravnotežja., homogenizacijsko žarjenje, vrstična elektronska mikroskopija (SEM), tlačna trdnost, jeklo SINOXX 4542, zaostali avstenit, povratni avstenit, polifenilsulfon, prehodna temperatura žilavosti, jeklo PK346, metalografija, občutljivostna analiza, AlZn5.5MgCu, jeklo 30CrNiMo8, upogibni preizkus, cenovna analiza, S1100QL, steklena vlakna, ogljikova vlakna, optične lastnosti, kompoziti s polimerno matico (PMC), titan, vanadij, model strjevanja, faza Mg3Bi2, jeklo 42CrMo4, bizmut, avtomatna zlitina AA6xxx, niobij, bor, strižno lezenje