Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Milivoj Vulić

Vseh ključnih besed je 70, ki se skupaj pojavijo 72 krat.
2 ključnih besed (2.86 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (5.56 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x50%AHP metoda, projektivna geometrija
1xcross-correlation, autocorrelation, GNSS precision, discrete Fourier transform, kriterij, gospodarski objekt, izbira lokacije, temporal effects GNSS, dominantna lastna vrednost, geometriski parametri železniških tirov, analitično-hierarhični proces, Družmirsko jezero, merilni vlak, merilni voziček, dominantni lastni vektor, algoritem NTF, alternativa, lastni vektor, deformacije, premiki, ugreznine, vrtina, gama sevanje, pogrešek, karotažne meritve, rudniška opazovalna mreža, GNSS opazovanje, lastna vrednost matrike, Premogovnik Velenje, naključni indeks, indeks konsistentnosti, rudarsko merjenje, kvocient konsistentnosti, analitično hierarhična metoda, izračun volumnov, robot, notranji urez, Pozicioniranje, homogene koordinate, fotogrametrija, monitoring, Collinsova metoda, zrak-voda, voda-voda, GNSS, koncepti popravkov, referenčna postaja, določitev položaja., zemlja-voda, primerjava toplotnih črpalk, center, metoda najmanjših kvadratov, faktor KT500, linearna korelacijska analiza, trajektorija vrtine, železniški tir, promet, RTK, sonarske meritve, relativna razlika, položaj 3D-točke, modeliranje, konsolidacija, napovedovanje, natančnost, primerjava metod, izravnava, TIN