Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Primož Mrvar

Vseh ključnih besed je 133, ki se skupaj pojavijo 161 krat.
17 ključnih besed (12.78 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 45 krat (27.95 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x13.33%tlačno litje, mikrostruktura
3x6.67%siva litina s kroglastim grafitom, siva litina, cink
2x4.44%litje, magnezij, poškodbe, ProCAST, strelske krogle, enostavna termična analiza, ohlajevalna hitrost, ekologija, baker, svinec, precizijsko litje, siva litina z lamelnim grafitom
1xmikroskopija, ADI, mikrokrčilna poroznost, zarezni učinek, nikelj, razpoke, določanje livnosti, termično utrujanje, strelivo, aluminijeva zlitina, dilatometer, prototip, livarstvo, strjevanje, aluminij, hitrost ohlajanja, TTT diagram, lokalno stiskanje taline, PLA model, izotermno poboljšanje, keramična školjka, 3D-tisk, FDM metoda, homogenizacijsko žarjenje, bron, toplotna obdelava, zlitina Al-Si-Mg-Zr, poroznost, mehanski preizkus, general Rudolf Maister, forma, navarjanje, orodja, oksidacija, livnost, AM60, kalcij, Silafont-36, zlitina AlMg9, 3D geometrija, polnjenje livne votline, napredovanje razslojevanja., FEM metoda, premaz, izračun livarskih procesov, aluminijeve zlitine, karakterizacija, makrostruktura, napake, zlitina Ni-Ti, zavorni disk, kakovost, ulivanje, termoelement, Al, računalniška tomografija, lamelni grafit, rentgen, metalografija, livarske napake, samorazgradljivost, posedanje, modul ulitka, usmerjeno strjevanje, dovodni kanal, vroče cinkanje, ulivno-napajalni sistem, temprana litina, gravitacijsko litje, termokamera, konformno hlajenje, zlato, implantat, titan, forma., penetracija, hitrost strujanja taline, peri-implantitis, SEM, orodne komponente, metoda končnih razlik, hibridni tisk, SLM, EDS, krčilna poroznost, kremenov pesek, 3D tiskanje, Ultrafuse 316LX, termično utrujanje materialov, STA analiza, sprememba specifične površine kremenčevega peska, železove zlitine, izdelava profila materiala, filament s kovinskim prahom, HWTS, analiza napak, SiMoCr CGI, komora, Ključne besede: Hladno komorni stroj, bentonitna peščena mešanica, sejalna analiza in obraba kremenovega peska, analiza in primerjava sintetizirane laboratorijske bentonitne peščene mešanice, AlSi10Mg, nekovinski vključki, regeneracija, drobne frakcije, mehansko obremenjevanje, lokalne porušitve, ohlajevalna krivulja, Bakrove zlitine, kemijska sestava., analiza industrijske bentonitne mešanice, peščena mešanica z vodnim steklom, izplen, litje v enkratne peščene forme, propagacija razpoke