Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Helena Gradišar

Vseh ključnih besed je 9, ki se skupaj pojavijo 12 krat.
3 ključnih besed (33.33 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 6 krat (50 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x33.33%biokemija, nanostrukture, peptidi
1xproteinski inženiring, konformacija proteinov, nanotehnologija, biotehnologija, DNA, konformacija nukleinskih kislin