Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Uroš Mlakar

Vseh ključnih besed je 35, ki se skupaj pojavijo 38 krat.
1 ključnih besed (2.86 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (10.53 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x100%metode
1xkoagulacija krvi, vzorci, faktor VIII, fibrinoliza, matične celice, kardiološki bolniki, hemostaza, FISH, citogenetske preiskave, statistično vrednotenje, analiza, pretočna, citomnetrija, mejne vrednosti, krvne celice, kontrola kakovosti, Ishage protokol, krvne slike, hematološki analizator, hematopoeza, pretočna citometrija, statistična obdelava rezultatov, sferocitoza, določanje povprečne fluorescence eritrocitov, mielodisplastični sindrom, zdravljenje, morfologija kromosomov, mitotski indeks, celice CD34, metode dela, citogenske preiskave, esencialna trombocitemija izolacija granulocitov verižna reakcija mutacije v genu MPL alelna diskriminacija, biološki vzorci, hemolitične anemije