Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Groznik

Vseh ključnih besed je 517, ki se skupaj pojavijo 1887 krat.
202 ključnih besed (39.07 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1572 krat (83.31 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
91x5.79%informatika
80x5.09%informacijska tehnologija
77x4.9%Slovenija
65x4.13%analiza
58x3.69%informacijski sistemi
49x3.12%elektronsko poslovanje
47x2.99%podjetje
33x2.1%poslovanje podjetja
32x2.04%case study
29x1.84%Internet
26x1.65%trendi
25x1.59%raziskave
24x1.53%projekti
22x1.4%management, poslovni proces
20x1.27%uspešnost poslovanja
19x1.21%spremembe
18x1.15%modeli, razvoj
15x0.95%standardi, bančništvo
14x0.89%industrijsko podjetje, primeri, trženje
13x0.83%varnost, mednarodne primerjave
12x0.76%software, strategija, zakonodaja, infrastruktura, logistika
11x0.7%planiranje, programi
10x0.64%vodenje projektov, stroški, banke, bančno poslovanje
9x0.57%preskrbovalne verige, podatki, storitve, prevoz, zdravstvo
8x0.51%EU, odnosi s strankami, železniški transport, zaščita, zunanje izvajanje dejavnosti
7x0.45%transport, optimizacija, ocene, tveganje, nabava, energetika, cestni promet, tehnologija
6x0.38%zavarovalstvo, obvladovanje tveganj, trgovinsko podjetje, pomorski transport, trg, distribucija, upravljanje, prestrukturiranje, meritve
5x0.32%računovodstvo, farmacevtska industrija, analysis, varstvo okolja, efektivnost, informacijska družba, javna uprava, digitalizacija, elektronsko trženje, informatics, kontrola, modernizacija, investicije, aplikacija, mobilna telefonija, računalništvo, kvaliteta
4x0.25%prodaja, skladiščenje podatkov, Evropa, financiranje, finance, dokumentacija, metodologija, izvajanje, študij na daljavo, information technology, tehnologija veriženja podatkovnih blokov, regulacija, organizacija, tovorni promet, nakup, varstvo podatkov, izobraževanje, potniški promet, odločanje, znanje, trgovanje, avtomobilska industrija, zaloge, produkcija
3x0.19%zavarovalni zavodi, arhivi, statistika, revizija, komparacije, okolje, poslovno okolje, pravo, telekomunikacije, krize, zadovoljstvo, promet, baze podatkov, izbira, nova ekonomija, strojna industrija, turizem, vrednost, reševanje problemov, pogodbe, uporaba računalnikov, globalizacija, etika, lesna industrija, research, kadri, letalski promet
2x0.13%virtualna organizacija, gospodinjstva, avtomatizacija, leasing, računalništvo v oblaku, poslovna morala, vrednotenje, skladišča, testiranje, avtomobilsko zavarovanje, občine, Slovenia, Nemčija, igre, informacije, poslovni plani, subvencije, potrošnik, majhna podjetja, reinženiring, sistemi, gospodarstvo, goljufija, zdravila, Pošta Slovenije, zdravilišča, komuniciranje, Velika Britanija, dobavitelji, partnerstvo, obvladovanje znanja, sodelovanje, nabavna funkcija, panoge dejavnosti, življenjski ciklus, Krka, politika, borze, uspeh, pandemija, emisijski kuponi, ankete, poreklo blaga, logistics, gradbeništvo, uravnotežen seznam ciljev, merila, lojalnost, vitka proizvodnja, poraba, strateško planiranje, pristanišča, delo na daljavo, pozavarovanje, vedenje potrošnikov, Luka Koper, cena, javna naročila, cases, Banka Slovenije, vodenje, ZDA, public administration, poslovni sistemi, kriptovaluta, podatkovna analitika, nagrajevanje, produktivnost, električna energija, knjigovodstvo
1xmedorganizacijski sistemi, igralništvo, notranja kontrola, Acroni, javne finance, intranet, telebanking, železarstvo, Merkur, javno-zasebno partnerstvo, Engrotuš, simulacije, BBC, uporabniki, elektroindustrija, blagovne znamke, Eti, javni razpis, javno podjstje, RFID, finančna analiza, arhiv, NLB Propria, multinacionalne družbe, sistem odločanja, poslovne enote, Unior, TQM, ZPIZ, bančni sistemi, Inles, problematika, evidenca, MIS, rudarjenje podatkov, skladi, RTV Slovenija, indikatorji, PHARE, informacijska tehnologijainfrastruktura, trg delovne sile, pospeševanje, definicija, komunalne dejavnosti, pravni vidik, poslovanje podjetjka, neuspeh, računalniški sistemi, mednarodno poslovanje, strukturni skaldi, spori, mediacija, arbitraža, Mercator, razvite dežele, tehnološki razvoj, finančna sredstva, kultura, informacijska tehnolgija, televizija, oglas, starost, Avstralija, Južna Afrika, ekonomska razvitost, dežele v razvoju, EUREKA, Terme Olimia, regije, Ilirska Bistrica, poslovanje podjetje, realizacija, svetovno gospodarstvo, IUS Software, dokumenti, centralne banke, informatizacija, elektronska pošta, Elektro Slovenija, policija, Basel II, Mota Engil, hardware, Iskratel, poslovni grozdi, škoda, Portugalska, SCT, Betandwin, informactika, informmacijski sistemi, donos, izobrazba, osnovno šolstvo, industrijska politika, sposobnosti, ekonomika, tržne raziskave, kultura podjetja, strateški management, visoko šolstvo, trgovina, struktura, komparacija, Akrapovič, fleksibilnost, mamila, konkurenčne prednosti, zaščita potrošnika, knjigotrštvo, provizija, Izobraževanje, Inernet, Petrol, mednarodne finance, oblikovanje cene, Gorenjska banka, delovno mesto, poslovno komuniciranje, zgodovina, asimetrične informacije, zdravstveno varstvo, strateški informacijski sistem, založništvo, elektronako poslovanje, Bolha, avkcije, kapital, razvrščanje v skupine, kemična industrija, Belinka, MVA, Terme Čatež, Ekonomska fakulteta, Anni, finančne institucije, Indija, mednarodni standardi, elektronsko bančništvo, poslovna strategija, čas, napake, trg kapitala, finančni plan, information systems, oglaševanje, osebni dokumenti, Španija, intelektualna lastnina, Adriatic Slovenica, premoženjsko zavarovanje, cryptocurrency, banking, kalkulacije, študenti, delovna razmerja, urbanization, urbanism, SCRUM, Luka Trst, towns, social networks, delo, Bitcoin, Portugal, clearing, slv, multimedia, spletna trgovina, E-zdravje, ekologija, mestni promet, integracija, Novak M, kvantitativna analiza, Paul Hartmann Adriatik, electronic commerce, public sector, poslovni model, obnovljivi viri energije, internet, Trimo, Revoz, Serbia, mreže, Adria Mobil, korupcija, bolnišnice, zavarovalne premije, avtomobili, kmetijstvo, internet stvari, Merit HP, quality, auditing, standards, excellence, Ajdovščina, lokalna samouprava, JIT, podnebne spremembe, Fraport, letališča, regionalizacija, internet of things, krožno gospodarstvo strategija, Jordan, enterprises, maritime transport, harbours, climate change, renewable energy source, energetics, international business, environmental protection, information, economic forecasting, artificial intelligence, data mining, foreign trade, sales, cooperation, competition, choice, international cooperation, stakeholders, small enterprises, brewery, Belgium, embalaža, šolstvo, železnice, plani, programski inženiring, strategija trženja, direktive ES, NKBM, obračuni, ZZZS, DBS, Novo mesto, internacionalizacija, organization, strategy, planning, projects, models, project management, cilj, zdravje, cestnina, Euroton, konkurenca, varstvo zraka, visoka tehnologija, Helpy, iinfrastruktura, multimodal transport, uravnotežen razvoj, Telekom, plačilni instrumenti, EMU, marketing povezav, indormacijska tehnologija, ponudba, ceste, international comparisons, Hrvatska, Rijeka, Švedska, liberalizacija, mednarodno sodelovanje, public enterprise, Zavod za gozdove Slovenije, prodaja na drobnmo, prodaja na debelo, DPD, DHL, nadomestila, Avstrija, finančni instrumenti, javni sektor, Danfoss Trata, trends, development, praksa, teorija, učne metode, vodstveno računovodstvo, Hrvaška, changes, services, distribution, plačilni promet, e-računi, nesreče, varčevanje, safety, outsourcing, jedrske centrale, sredstva, javno podjetje, izboljšave, vzdrževanje, plačiln promet, Arbiter, informacijski sistem, potovalni uradi, hotelirstvo, javne službe, javne storitvene dejavnosti, Lestra, pohištvena industrija, upravna dejavnost, šport