Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Špela Humljan Urh

Vseh ključnih besed je 49, ki se skupaj pojavijo 61 krat.
11 ključnih besed (22.45 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 23 krat (37.7 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x13.04%otroci s posebnimi potrebami
2x8.7%rasna diskriminacija, integracija, inkluzija, duševno zdravje, Romi, invalidnost, izkušnje staršev, uporabniška perspektiva, socialno delo, cerebralna paraliza
1xsocialna izključenost, televizija, naglušni, socialno starševstvo, socialn0 delo, gluhi, rejniška družina, deinstitucionalizacija, varstveno delovni centri, zagovorništvo, krepitev moči, perspektiva moči, asertivnost, Zavod Hrastovec, zaposlovanje invalidov, etnično odgovorno ravnanje, stanovanjske skupine, zaposlitvena rehabilitacija, Prekmurje, vzgoja in izobraževanje, segregacija, stigma, Downov sindrom, individualizacija, metode socialnega dela, kompetence socialnih delavcev, normalizacija, starši, zakonodaja, spremljevalci gibalno oviranih otrok, izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, redne osnovne šole, družbena vključenost, antirasistično socialno delo, telesno prizadeti, duševno prizadeti, zveza Sonček, človekove pravice