Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Stanko Gerjolj

Vseh ključnih besed je 254, ki se skupaj pojavijo 371 krat.
37 ključnih besed (14.57 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 154 krat (41.51 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
34x22.08%diplomske naloge
13x8.44%vzgoja
11x7.14%družina
8x5.19%otroci, starši
5x3.25%komunikacija
4x2.6%nasilje, magistrske naloge
3x1.95%vrtec, strah, šola, predšolska vzgoja, odvisnost, krščanstvo, samopodoba, kateheza, otrok
2x1.3%droge, predšolsko obdobje, vrednote, biblično-edukativna sporočila, pomoč, odnos, zdravljenje, verska vzgoja, podoba Boga, narcis, agresija, žrtev, geštalt pedagogika, kateheti, vzgojitelji, risanke, preventiva, stres, učitelji, kompulzivno ponavljanje
1xfunkcionalni strah, strah v Svetem pismu, poštenost, inkluzivna vzgoja, družina in župnija, "domača Cerkev", motnje pozornosti, hiperaktivnost, razvojne značilnosti, teološka govorica, strah pred Bogom, ločitev staršev, Milgram, računalniška igra, Standfordski, nadzor nad vnosom nasilnih vsebin, geštalt terapija, film, risanka, nasilnež, rešitve, čustvena inteligentnost, faze razvoja po Freudu, glasba, metoda, ločitev, starost otroka, svetopisemski vidik, arhetip Divje ženske, sebstvo, individuacija, telesni in verski razvoj otroka, Evangelijska binkoštna cerkev, razhod, primarni odnosi, terapevtska obravnava, binkoštniki, feministična teologija, ženske, heterogenost, otroci s posebnimi potrebami, inkluzija, delovne navade, uspešnost otrok, samostojnost, sočutno starševstvo, povzročitelj, prometne nesreče, krst, molitev, lik matere, lik očeta, moški vzgojitelji, novo očetovstvo, odgovornost, ples, bulimija, kriminalna dejanja, motnje hranjenja, negativna čustva, otroki, vzgojni stili, komuna, prepovedane droge, Sveto pismo, balet, ustvarjalno mišljenje, umetnost, izobraževanje, duhovnost, moralni razvoj, verski razvoj, Kosovo, integracija, Severna Mitrovica, sodelovanje, čustveni razvoj, čustvena inteligenca, pedagogika, geštalt, televizija, predšolska krstna pastorala, filmi, obnašanje, učenci, nasilje v družini, smrt, žalost, medreligijski dialog, globalizacija, dialog med verami, Katoliška cerkev, družba, teologija religij, bivanjska praznota, narcistična družba, strokovna pomoč, otroško žalovanje, Hospic, empatija, zrcaljenje, medsebojni odnosi, vera staršev predšolskih otrok, pedagogika montessori, intimnost, sanje, strah pred intimo, eksperimentalna strategija, ZDŠ, terapevtski proces, partnerska zveza, zakonska zveza, avtonomija, zadovoljstvo v zvezi, čustveni nadzor, čustvena odzivnost, zlitost z drugimi, RDT, jeza, verski pouk, popularne risanke., verstva in etika, pluralizem, dialog., pozitivni vplivi risank, negativni vplivi risank, vprašalnik o agresivnosti, sovraštvo, animirani film, zgodovina risank, razvoj otroka, diferenciacija posameznika, vzgoja., doživljanje, tematska analiza, podoba Boga., anksioznost, tesnoba, Bog, terapija z umetnostjo, zakon, rejništvo, arhetipi, tarot karte, dinamike medosebnih odnosov, skupina, skupinska terapija, mladi, čustvena abeceda, odvisnosti, tehnologija, individualizem, čustvena nepismenost, nihilizem, avtizem, fenomenološka metoda, motnje avtističnega spektra, osnovana teorija, terapija s pomočjo konja, psihofizični razvoj otroka, odnosi v družini, primerjava, dvostarševska družina, otrokov razvoj, vloga družine, odpuščanje, vloga staršev, enostarševska družina, logoterapija, motivacija, učenje, spodbuda, smisel, trpljenje, opravičilo, sprava, disciplinski ukrepi, vodenje, dečki, deklice, oče, disciplina, razvoj, kesanje, greh, zakrament, Mojzes, Kateheza Dobrega pastirja, smeh, ljubezen, osebni religiozni razvoj mladostnika, izkustvo vere, učiteljeve kompetence, disertacije, mir, samoizkušnja, izkustveni učni ciklus, razvoj osebnostne identitete, medosebni psihični prostor, vera v Boga, celostna osebna izkušnja, interpretacija izkušnje, islam, judovstvo, razvajenec, vzgajati, realnost, iluzija, manipulacija, generacija, stari starši, duševno zdravje, verski učitelji, demenca, svojci dementne osebe, Alzheimerjeva bolezen, mati