Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Sušjan

Vseh ključnih besed je 347, ki se skupaj pojavijo 800 krat.
121 ključnih besed (34.87 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 574 krat (71.75 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
29x5.05%ekonomski razvoj, ekonomska rast, Slovenija
26x4.53%ekonomske teorije
21x3.66%analiza
18x3.14%politična ekonomija
17x2.96%zgodovina
16x2.79%ekonomisti
14x2.44%trendi
12x2.09%brezposelnost, inflacija
9x1.57%EU
7x1.22%trg delovne sile, okolje, makroekonomija, regionalni razvoj, razvoj
6x1.05%kmetijstvo, podjetništvo, regije, monetarna politika
5x0.87%ekonomska politika, struktura, primeri, neoklasiki, case study, klasična politična ekonomija, varstvo okolja, konkurenčnost, investicije
4x0.7%neposredne tuje investicije, kapital, konkurenca, post-keynesianizem, spremembe, podjetje, kapitalizem, ekonomika prehoda, modeli, zunanja trgovina, reforme, plače, dohodek, mednarodne ekonomske integracije, denar, tehnologija, ekonomski vidik, mednarodne primerjave, financiranje
3x0.52%programi, človeški kapital, trg, potrošnja, ekonomija blaginje, institucije, raziskave, zaposlovanje, bruto domači proizvod, uravnotežen razvoj, industrija, pospeševanje, demografija, obnovljivi viri energije, javni dolg, ekonomska razvitost, zaposlenost, renta
2x0.35%projekti, sredstva, kontrola, institucionalizem, Bolgarija, subvencije, sončna energija, energetika, produkcija, izvoz, izobraževanje, industrijsko podjetje, Republika Češka, ekologija, strukturni skladi, ekonomski sistemi, valuta, socialni vidik, zadruge, bančništvo, deregulacija, Rusija, revščina, mednarodno sodelovanje, korupcija, Azija, poslovanje podjetja, neenakost, socializem, Nemčija, mezde, infrastruktura, uspešnost poslovanja, panoge dejavnosti, cikli, zakonodaja, članstvo, kritika, research, recesija, ekonomska zgodovina, privatizacija, produktivnost, planiranje, gospodarska gibanja, proračuni, regionalna politika, stroški, vizija, starost, izobrazba, spol, strategija, regulacija
1xrecikliranje, mednarodni ekonomski odnosi, komparacije, onesnaževanje okolja, monopoli, teorija vrednosti, Avstrija, obdobje 1918 - 1941, finančne institucije, finance, teorija cen, lastništvo, surovine, podjetnik, Helios, demokracija, migracije, komunizem, ddohodek, zimski turizem, 20.stoletje, turizem, turistična geografija, medkulturno delovanje, politika, Ilirija, globalizacija, lastnina, Pinus, ZSSR, mednarodna trgovina, porazdelitve, politični sistemi, kemijska industrija, ponudba, Mondragon, Emilia Romagna, kooperacije, Nicholas Kaldor, monetarizem, Izrael, zakoni, sindikalizem, revizionizem, obdobje 1971-2001, trg kapitala, Japonska, dobiček, čas, sindikati, denarna teorija, indeksacija, obramba, gospodarstvo, Kitajska, žensko delo, finančni sistemi, dejavnost, problematika, izvajalci, invalidi, tuja pomoč, Hong Kong, Koreja, obdobje 1948-2003, Singapur, Tajvan, industrializacija, mednarodna menjava, Poljska, Estonija, koristnost, agregati, povpraševanje, Irska, zdravilišča, trženje, Terme Čate, keynesianci, lesna industrija, denarne reforme, Jugoslavija, asimetrične informacije, denarni sistemi, obdobje 1918 - 1949, obdobje 1945-, Italija, poslovno komuniciranje, delovna sila, delniške družbe, hranilnice, banke, poslovne banke, organizacija, industrijska politika, enotni trg, bančni sistemi, poslovanje podjetij, elektronsko trženje, cena, antropologija, Zasavje, gospodarske družbe, razvojna strategija, poslovne finance, sreča, Pomurje, devizni tečaji, Velika Britanija, Brazilija, korporacije, družba, indeksi, Hrvatska, cooperation, population, projects, structure, trends, history, vlada, political economy, inequality, government, poverty, zavarovalstvo, pozavarovanje, zavarovalni zavodi, consumption, control, economists, economic theories, institutionalism, society, corporations, budgets, public finance, technological development, car industry, technology, innovations, oil, changes, intervencionizem, svobodna trgovina, Peru, Čile, Urugvaj, analize, merkantilizem, anaysis, ekonomija, analysis, income, ASEAN, nafta, Slovenia, plin, institutions, economic growth, trgovina, antika, economic policy, monetary policy, economic development, liberalizem, profit, Švica, telekomunikacije, davki, tuje investicije, Trimo, gradbena industrija, šolstvo, tržno gospodarstvo, financirnaje, Zveza prijateljev Slovenije, kolektivizem, individualizem, kalkulacije, inovacije, keynesianizem, transport, naravno bogastvo, konjunktura, informacijska tehnologija, zdravstvo, biotehnologija, metode, metodologija, finančni trg, krize, fiskalna politika, matematika, poslovna matematika, neprofitne organizacije, Kyotski sporazum, meritve, kadrovska funkcija, distribucija, mednarodne ustanove, Evropa, neoliberalizem, kadri, ECB, storitve, institicije, skladi, EMU, centralne banke, uporaba človeških zmogljivosti, živilska industrija, osebnost, Latinska Amerika, družbenoekonomski položaj, varstvo zraka, emisijski kuponi, klimatologija, razdelitev, bogastvo, angleški ekonomski klasiki, Jata Emona, prebivalstvo, prehrana, deficit, Portugalska