Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tihomir Tomašič

Vseh ključnih besed je 119, ki se skupaj pojavijo 185 krat.
30 ključnih besed (25.21 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 96 krat (51.89 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x10.42%protibakterijske učinkovine
7x7.29%DNA giraza
6x6.25%topoizomeraze, bakterijska rezistenca
5x5.21%sintezni postopki
4x4.17%siderofor
3x3.13%DNA giraze, D-manoza, molekulsko sidranje, protibakterijsko delovanje, bakterijska odpornost, virtualno rešetanje, zaviralci DNA giraze B, spektroskopske metode, antagonisti DC-SIGN, HIV-1
2x2.08%sidranje, bakterijske okužbe, sinteza dendronov, antagonisti, sinteza distančnika, Escherichia coli, sinteza spojin, zaviralci, DNA-giraza, protivirusno delovanje, antiadhezivna terapija, dendritske celice, DNA-giraza B, protivirusne učinkovine
1xdendron, ligaze Mur, odpornost, zaviralci DNA-giraze, dvojni zaviralci, biološka testiranja, topoizomeraze II, ligandi, konjugat, molekulska masa, porazdelitveni koeficient, rezistenca mikroorganizmov, encimski zaviralec, železo v mikroorganizmih, antagonisti dendron D-manoza HIV-1 dendritske celice antagonisti DC-SIGN sinteza monomernega antagonista receptorja sinteza distančnika sinteza dendronov, princip Trojanskega konja, DC-SIGN antagonisti, sinteza glicerolomanozida, FimH, DC-SIGN, bakterijske topoizomeraze IV, dendritične celice, sintezni analogi klatrodina, lektini tipa C DC-SIGN bakterijski lektini imunski odziv tankoplastna kromatografija polarimetrija biološko testiranje, tekočinska citometrija, humane celice, Agelas clathrodes, sinteze spojin, lektini tipa C, topoizomeraza IV, sinteze zaviralcev DNA giraze B, zaviralci DNA giraze topoizomeraza IV protibakterijske učinkovine prokarionti bakterijska rezistenca, konjugat siderofor-protibakterijska učinkovina, sinteze spojin zaviralcev DNA, protibakterijska aktivnost spojin, tetravalentni dendron, inhibitor, 1H-pirol-2-karboksamid, oroidin, sinteza monomernega antagonista receptorja, nepetostno odvisni kalijev kanal, [3, 4-d]pirimidin, optimizacija sinteze, GyrB inhibitorji, NOD2 inhibitorji, imunski sistem, bakterijska odpornost etilsečnine 2-aminotiazol protibakterijske učinkovine topoizomeraza IV, C-manozidi, alfa-D-manoza, protimikrobne učinkovine, difosfo-N-acetilglukozamin N-acetilglukozamin računalniška podpora virtualno rešetanje modeliranje, natrijevi kanali, Na 1.3, prorakave učinkovine, protirakavo delovanje, farmakoforni model, zaviralci hEAG1, rak (medicina), zaviralci GyrA, ionski kanali, konjugati, HSP90, zaviralci GyrB, N-manozidi, lektin FimH, solomonsterol, kalijevi kanali, sinteza bioloških spojin, pregnanskiX receptor, sinteza bazedoksifenskega skeleta, zaviralci DNA giraze, antagonisti FimH, C-glikozidna vez, okužba sečil, protein toplotnega šoka, tumorski označevalci, sinteza z mikrovalovi, ATP-vezavno mesto, topoizomeraza tip II, Hsp90, bakterije, etilsečninski zaviralci, zaviralci bakterijskih topoizomeraz tipa II, lektini, FimH lektini, alfa-D-manozidi, adhezijski protein, protein toplotnega šoka 90