Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Talib Damij

Vseh ključnih besed je 93, ki se skupaj pojavijo 205 krat.
36 ključnih besed (38.71 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 148 krat (72.2 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
16x10.81%informatika
10x6.76%projekti, informacijska tehnologija, informacijski sistemi
9x6.08%vodenje projektov
6x4.05%analiza
5x3.38%Slovenija, management, case study, metodologija, software, razvoj
4x2.7%modeli, poslovni proces
3x2.03%spremembe, programi, kontrola, podjetje, informatics
2x1.35%standardi, ocene, poslovni pproces, objektno-usmerjeno programiranje, stroški, metode, čas, kvaliteta, planiranje, testiranje, project management, raziskave, aplikacija, prestrukturiranje, meritve, Scrum, projects
1xizboljšave, obvladovanje tveganj, franchising, Editor, tveganje, poslovanje podjetja, vodenje, Klik, storitve, računalništvo, strateško planiranje, informacisjki sistemi, logistika, poslovni procesi, računovodstvo, oglas, elektroenergetika, energetika, Merkur Kranj, distribucija, standardizacija, problematika, Internet, trgovinsko podjetje, information systems, strategija, Renault, commercial enterprise, organizacija, nova ekonomija, sredstva, financiranje, methods, development, planning, agilni management, organization, students, programmes, BEST, subvencije, investicijski skladi, Makedonija, izbira, majhna podjetja, srednja podjetja, proizvodi, planirnje, cases, optimization, gradbeništvo, proračuni, optimizacija, primeri, information technology, construction, konkurenca