Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Talib Damij

Vseh ključnih besed je 94, ki se skupaj pojavijo 212 krat.
37 ključnih besed (39.36 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 155 krat (73.11 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
16x10.32%informatika
11x7.1%projekti
10x6.45%informacijski sistemi, informacijska tehnologija, vodenje projektov
6x3.87%case study, management, analiza
5x3.23%Slovenija, razvoj, software, metodologija
4x2.58%modeli, poslovni proces
3x1.94%podjetje, spremembe, programi, metode, informatics, kontrola
2x1.29%standardi, čas, poslovni pproces, stroški, kvaliteta, objektno-usmerjeno programiranje, ocene, prestrukturiranje, projects, project management, Scrum, planiranje, agilni management, meritve, raziskave, aplikacija, testiranje
1xizboljšave, obvladovanje tveganj, franchising, tveganje, poslovanje podjetja, Editor, standardizacija, Klik, storitve, računalništvo, strateško planiranje, informacisjki sistemi, logistika, poslovni procesi, računovodstvo, oglas, elektroenergetika, energetika, Merkur Kranj, distribucija, vodenje, problematika, Internet, trgovinsko podjetje, cases, strategija, Renault, commercial enterprise, organizacija, nova ekonomija, sredstva, financiranje, methods, development, planning, okolje, organization, students, programmes, BEST, subvencije, investicijski skladi, Makedonija, izbira, majhna podjetja, srednja podjetja, proizvodi, planirnje, information systems, optimization, gradbeništvo, proračuni, optimizacija, primeri, information technology, construction, konkurenca