Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Alenka Slavec Gomezel

Vseh ključnih besed je 259, ki se skupaj pojavijo 684 krat.
98 ključnih besed (37.84 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 523 krat (76.46 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
48x9.18%analiza
36x6.88%raziskave
34x6.5%Slovenija
18x3.44%podjetje
14x2.68%podjetništvo, kadri
13x2.49%trženje
11x2.1%primeri
9x1.72%vodenje, poslovanje podjetja
8x1.53%case study, motiviranje, management, zakonodaja
7x1.34%stres, uspešnost poslovanja, uporaba človeških zmogljivosti
6x1.15%poslovni plani, turizem, storitve, zadovoljstvo, delovna uspešnost, medosebni odnosi, financiranje, delovno mesto, okolje
5x0.96%komuniciranje, tržna analiza, družina, podjetnik, pospeševanje
4x0.76%blagovne znamke, zaposlovanje, tržne raziskave, varstvo okolja, nagrajevanje, kariera, trgovinsko podjetje, družbena odgovornost, plače, družinsko podjetje, etika, regulacija, zdravje, konkurenca, delo, strategija
3x0.57%oglas, poslovno komuniciranje, teamsko delo, oglaševanje, spremembe, socialno podjetništvo, potrošnik, izboljšave, industrijsko podjetje, usklajevanje, nakup, zadruge, prodaja, modeli, standardi, konflikti, trajnostni razvoj, mednarodne primerjave, ekologija
2x0.38%trg delovne sile, študenti, informacijska tehnologija, spol, odpadni material, logistika, zavarovalstvo, kultura podjetja, društva, teorija, šport, inovativnost, delovna razmerja, sodelovanje, reševanje problemov, razvoj, Internet, občine, lokalna samouprava, trendi, panoge dejavnosti, kultura, trg, organizacija, novi proizvodi, socialne mreže, pristojnost, meritve, vedenje potrošnikov, efektivnost, manager, zavarovalni zavodi
1xpripojitve podjetij, kovinska industrija, promet, ABAK, elektronsko poslovanje, Zuvar, izobraževanje, organizacijske strukture, goljufija, pospeševanje prodaje, ocene, Tuš, otroško varstvo, bolnišnice, Zavarovalnica Maribor, Žužemberk, prestrukturiranje, Nuklearna elektrarna Krško, prototipi, testiranje, oblikovanje cene, design, subvencije, zaščita potrošnika, komparacije, investicije, poslovni prostori, varstvo voda, energetika, jedrske centrale, delovna organizacija, public utilities, vinogradništvo, Danfoss Trata, varnost, tveganje, nevarni odpadki, majhna podjetja, problematika, Steuber, prenos znanja, pravice, Gostilna Slovenija, mladina, poslovna strategija, potovanja, Pr' Mehačk, prenos informacij, brezposelnost, Špar, Mercator, pravna oseba, direktive ES, psihologija, recikliranje, embalaža, trgovina, razvojna strategija, definicija, delovni čas, kadrovska politika, pogodbeno delo, kadrovska dejavnost, država, Vrtec Trnovo, delovni učinek, organizacijska psihologija, kmetijstvo, industrija, kmetijski pridelki, kmečki turizem, mednarodno poslovanje, Jugoslavija, rastoče podjetje, karakteristike, televizija, prebivalstvo, dejavnost, socialni vidik, zdravilišča, Thermana Laško, odločanje, živilska industrija, poslovna morala, kodeksi, živinoreja, nagrade, gostinstvo, dobrodelnost, Zavod Sopotniki, staranje, C & A, prostovoljne organizacije, neprofitne organizacije, Kutnarjev hram, Rosenbauer, Intereuropa, Zavarovalnica Triglav, produkcija, steklarne, Grading Kurent, hotelirstvo, lojalnost, krediti, kapital, neverbalno komuniciranje, intervjuji, delovna sila, bančništvo, banke, spletna trgovina, delovno okolje, delovni pogoji, informatika, ponudba, razkritje, zaščita, projekti, gradbeništvo, konkurenčne prednosti, dogodek, usposabljanje, uspeh, množično financiranje, Velika Britanija, image, kontrola, majhna in srednja podjetja, premoženje, regionalni razvoj, Miren - Kostanjevica, planiranje, distribucija, cena, strategija trženja, trgovska blagovna znamka, zimski turizem, turistična geografija, infrastruktura, dumping, prevoz, žensko delo, diskriminacija, Hrvaška, mejni prehod, vedenjske znanosti, človeški kapital, lastništvo, delavci, prevzemi podjetij, begunci, migracije, Nogometno društvo Gorica, Messer Slovenija, prehrana, družbeni mediji, identiteta podjetja, komunikologija, visoko šolstvo, mediji, osebnost