Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Anton Tajnšek

Vseh ključnih besed je 42, ki se skupaj pojavijo 48 krat.
5 ključnih besed (11.9 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 11 krat (22.92 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x27.27%poljščine
2x18.18%poljski poskusi, Triticum aestivum L., gnojilni poskusi, Rakičan
1xkakovost, razvoj, razporeditev rastlin, tehnologije pridelovanja, setev, gostota setve, rast, cv. 279D112, mineralni dušik, tla, kislost tal, Jable, organska gnojila, gnojenje, cv. Aurora, cv. Magnum, žita, Humulus lupulus, organic fertilizers, biodinamika, žito, pšenica, ekološko kmetijstvo, konvencionalni način pridelave, krompir, Solanum tuberosum, francoski način pridelave, absolutna masa, hektolitrska masa, field trials, mineral fertilizers, Slovenia, crop quality, plant nutrition, grain, wheat, hmelj