Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tone Hrastelj

Vseh ključnih besed je 84, ki se skupaj pojavijo 136 krat.
22 ključnih besed (26.19 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 74 krat (54.41 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x10.81%Slovenija, case study
5x6.76%trženje, mednarodno trženje
4x5.41%mednarodno poslovanje, elektronsko poslovanje, strategija, strategija trženja
3x4.05%informacijska tehnologija, industrijsko podjetje, management, poslovanje podjetja
2x2.7%trg, mednarodne primerjave, marketing mix, mednarodno podjetje, farmacevtska industrija, podjetje, modeli, EU, bančništvo, telebanking
1xstroški, vodenje projektov, Internet, prevozne tarife, integralni transport, spremembe, članstvo, poreklo blaga, Trimo, mednarodni transport, igralništvo, mednarodna trgovina, politika, Krka, manager, logistika, multimodalni transport, svetovna trgovina, projekti, hazardne igre, igrače, carinski postopek, transport, Norveška, Srednja Evropa, zunanja trgovina, zabavna industrija, poslovno komuniciranje, Romunija, aplikacija, karakteristike, proizvodi, živilska industrija, globalizacija, poslovno okolje, ekonomske integracije, LEK, metode, organizacija, image, blagovne znamke, konkurenca, potrošnik, poslovna strategija, Lisca, Sandoz, franchising, vodenje, internacionalizacija, čevljarstvo, Planika Kranj, carine, javne finance, strateške povezave, Nemčija, DZS, teorija, planiranje, bančno poslovanje, avtomobilska industrija, software, zakonodaja