Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Vasja Rant

Vseh ključnih besed je 189, ki se skupaj pojavijo 316 krat.
54 ključnih besed (28.57 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 181 krat (57.28 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
18x9.94%EU
8x4.42%krize
7x3.87%Slovenija
6x3.31%research, monetarna politika, analiza, EMU, analysis
5x2.76%ZDA, recesije
4x2.21%centralne banke, ocene, strategija, mednarodne primerjave, devizni tečaji
3x1.66%davčni sistemi, ekonomski razvoj, ekonomska rast, cena, obrestna mera, reševanje problemov, davki, fiskalna politika, politics, monetary policy
2x1.1%likvidnost, javne finance, ECB, krediti, valuta, modeli, membership, ekonomski vidik, strukturni skladi, sredstva, evro, povpraševanje, finance, trg, capital market, history, vrednotenje, pogodbe, bančništvo, public debt, denarni sistemi, ponudba, financiranje, trgovanje, trg kapitala, oblikovanje cene, boniteta, tveganje, raziskave
1xusklajevanje, davek od kapitalnih dobičkov, preizkušanje domnev, produkcija, borze, zlato, zlata veljava, kovine, zakonodaja, naravno bogastvo, obveznice, Slovenia, indexes, davek na dodano vrednost, dr-ava, households, indebtedness, public sector, davek od dohodka, ekonomski rayvoj, FED, ekonomska politika, Španija, metode, kalkulacije, konkurenčnost, tekoči računi, inflacija, klimatologija, Evropa, stanovanja, hipotekarni kredit, nepremičnine, stanovanjsko gospodarstvo, zgodovina, agrarna politika, kmetijstvo, agrarna reforma, konflikti, asimetrične informacije, finančne institucije, regresijske analize, denar, javni dolg, OECD, raziskovalna dejavnost, razvoj, trendi, transakcije, tehnična analiza, plačilna bilanca, koordinacija, hipoteke, mednarodni tokovi kapitala, mednarodne finance, simulacija, stabilnost sistemov, reforme, delnice, indicators, cryptocurrency, banking systems, financial instruments, money, trends, emissions coupons, tranding, development, payments, comparisons, crises, debts, Velika Britanija, inflation, central banks, investicije, struktura, climate change, ecology, davčna osnova, optimizacija, projekti, davek od dobička, macroeconomics, fiscal policy, pandemic, Covid-19, market, marketing, shares, bonds, trading, economic aspect, efficiency, competition, monopolies, Brexit, referendum, agrarian reform, EC directives, methodology, agriculture, agricultural policy, goljufija, izboljšave, metodologija, finace, kreditna sposobnost, pravni vidik, primeri, efektivnost, koncesije, javno-zasebno partnerstvo, agencije, komparacije, davčna utaja, subvencije, bančni sistemi, banke, bančno poslovanje, data, convergence, članstvo, cilj, donos, stečaj, energetics, financing, securities, kovinska industrija, investments, changes, renewable energy resources, climatology, terminsko poslovanje