Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jože Rovan

Vseh ključnih besed je 58, ki se skupaj pojavijo 96 krat.
21 ključnih besed (36.21 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 59 krat (61.46 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x11.86%analiza, Slovenija
4x6.78%metode, podatki
3x5.08%regionalni razvoj, EU, meritve
2x3.39%uravnotežen razvoj, ekonomski razvoj, cena, regije, ekonomska razvitost, nesreče, okolje, ekonomski vidik, trg, socialni vidik, indeksi, statistika, občine, avtomobili
1xstanovanja, ponudba, povpraševanje, turizem, mednarodne konvencije, ekologija, cestni promet, varstvo okolja, nepremičnine, struktura, družbenoekonomski razvoj, razvrščanje v skupine, primerjave, mednarodne primerjave, zaščita, modeli, kmetijstvo, predpisi, bolnišnice, produktivnost, delovna uspešnost, efektivnost, komparacije, lokalna samouprava, odločanje, blagovne znamke, ekonomija blaginje, planinski turizem, reševanje problemov, stroški, nakup, zdravstvo, financiranje, organizacija, društva, GRS, Gorenjska