Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Draško Veselinovič

Vseh ključnih besed je 149, ki se skupaj pojavijo 290 krat.
61 ključnih besed (40.94 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 202 krat (69.66 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x6.93%Slovenija
10x4.95%trg kapitala
8x3.96%delnice
7x3.47%tveganje, analiza, vrednostni papirji
6x2.97%banke
5x2.48%investicije, krize, borze, trgovanje, finance
4x1.98%finančni trg, vrednotenje, likvidnost, kapital, tehnična analiza, bančništvo
3x1.49%zakonodaja, podjetje, metode, finančni sistemi, finančni instrumenti, ZDA, donos, primeri
2x0.99%poslovanje podjetja, zamenjava, uspešnost poslovanja, obresti, financiranje, opcije, nafta, indeksi, ekonomske teorije, vrednost, panoge dejavnosti, raziskave, trg, varčevanje, vzajemni skladi, terminsko poslovanje, mednarodne primerjave, obrestna mera, investicijski skladi, management, modeli, optimizacija, izvedeni finančni instrumenti, hipotekarni kredit, struktura, privatizacija, kontrola, obvladovanje tveganj, portfolio, efektivnost, testiranje, upravljanje, ocene, sistemi, bančno poslovanje
1xekonomika prehoda, obdobje 1900-2000, recesije, pokojninski skladi, ekonomisti, pokojninsko zavarovanje, parametri, metodologija, Sava, konjunktura, okolje, industrijsko podjetje, farmacevtska industrija, obdobje 2008-2013, diverzifikacija, Krka, Lek, dividende, regresijske analize, delniške družbe, gospodarska gibanja, davki, rezerve, predvidevanje, uporabniki, produkcijski način, predpisi, grafi, poslovno okolje, ekonomski modeli, indikatorji, deregulacija, trženje, koncentracije, zavarovalni zavodi, EU, case study, finančna analiza, kapitalizacija, elektrogospodarstvo, trendi, zavarovalstvo, življenjsko zavarovanje, obveznice, lastni tvo, regulacija, NKBM, vojna, denar, srednja podjetja, špekulacije, informacije, devizni tečaji, strategija, konflikti, povpraševanje, meritve, cena, krediti, leasing, prodaja, energetika, ponudba, oblikovanje cene, ekonomski razvoj, psihologija množice, psihologija osebnosti, ekonomska rast, malo gospodarstvo, elektronsko poslovanje, majhna podjetja, premoženje, reševanje problemov, renta, posredništvo, stroški, bančni sistemi, nepremičnine, hipoteke, zakladnica, multinacionalne družbe, pravila, agencije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, poročila, organizacija, Securities and Exchange Commission, factoring