Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Krešimir Puharič

Vseh ključnih besed je 207, ki se skupaj pojavijo 388 krat.
71 ključnih besed (34.3 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 252 krat (64.95 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x5.56%mednarodne primerjave
12x4.76%zakonodaja
11x4.37%EU
10x3.97%Slovenija
8x3.17%gospodarsko pravo, avtorsko pravo, pravni vidik
7x2.78%pogodbe, case study
6x2.38%ZDA, direktive ES, intelektualna lastnina
5x1.98%primeri, ekonomski vidik, zavarovanje
4x1.59%Makedonija, pravo, konkurenca, delovno pravo
3x1.19%enotni trg, prekrški, tveganje, podjetje, terjatve, lastništvo, Velika Britanija, spremembe, mednarodno pravo, konflikti, zaščita, reševanje problemov, patenti, pravo družb
2x0.79%bančni sistemi, licince, zaščita potrošnika, bančništvo, korporacije, nadzor vodenja podjetja, management, razvoj, kršitve, Internet, upniki, nepremičnine, Nemčija, hipoteke, elektronsko poslovanje, odškodninska odgovornost, upravljanje, sodstvo, predpisi, delničarji, delodajalci, odgovornost, BIH, delo, Norveška, kazensko pravo, zakoni, Švica, Hrvatska, upravni odbor, pravice, informacijski sistemi, finančno pravo, zaposlovanje, zavarovalstvo, financiranje, Madžarska, sporazumi
1xmednarodne investicije, informacije, invalidsko zavarovanje, motiviranje, izobrazba, izobraževanje, športne igre, institucije, zavarovalno pravo, registracija, off-shore, davek na dodano vrednost, neposredni davki, zastava, šport, terminologija, pozavarovanje, sponzorstvo, davek od dobička, pravna oseba, javne finance, invalidi, telekomunikacije, tuje investicije, modeli, ekonomska politika, mednarodno poslovanje, investicijska dejavnost, Južna Evropa, WTO, razvrščanje v skupine, eksternalije, zavarovalni zavodi, dejavnost, mednarodne konvencije, ponudba, uporabniki, software, organizacijske strukture, izvajanje, upravni postopek, vrednostni papirji, GATT, Basel, potrošnik, proizvodi, poslovna tajnost, kriminal, informacijska tehnologija, alternativna ekonomija, sestanki, organizacija, računalništvo, informatika, nevarne snovi, nevarni odpadki, konvencije, varstvo okolja, ekologija, programiranje, programski inženiring, pravni sistemi, sodišča, visokošolsko izobraževanje, trg kapitala, delnice, gospodarske družbe, koncesije, javne storitvene dejavnosti, deregulacija, javno-zasebno partnerstvo, infrastruktura, gospodarski kriminal, korupcija, konkurenčnost, konkurenčno pravo, stvarno pravo, notranja trgovina, multinacionalne družbe, družbeni vidik, javni sektor, mednarodne pogodbe, mednarodni transport, ekonomske teorije, sodna praksa, ekonomija blaginje, licence, kontrola, vodenje, manager, nadzorni odbor, Evropa, nesreče, odškodnina, letalski promet, delovno mesto, Srbija, premoženje, jamstvo, blagovne znamke, spori, Regal trgovina, avtorstvo, delniške družbe, sindikati, delovno razmerje, revizija, predlogi, koncentracija, Italija, sanacija podjetja, Francija, materialno pravo, stečaj, primerjalno pravo, prevzemi podjetij, obligacijsko pravo, industrijska lastnina, dohodnine, koncerni, NLB, farmacevtska industrija, banke, kapital, kataster, dolgovi, zdravila, trženje, solventnost, prisilna poravnava, avtorski honorarji, krize, poslovanje podjetja, trg, regulacija, usklajevanje