Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maja Makovec Brenčič

Vseh ključnih besed je 466, ki se skupaj pojavijo 1801 krat.
199 ključnih besed (42.7 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1534 krat (85.17 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
107x6.98%Slovenija
91x5.93%trženje
71x4.63%analiza
47x3.06%poslovno komuniciranje
38x2.48%podjetje
37x2.41%zunanja trgovina, industrijsko podjetje
33x2.15%case study, izvoz
32x2.09%raziskave
31x2.02%poslovanje podjetja
28x1.83%konkurenca
26x1.69%blagovne znamke
24x1.56%uspešnost poslovanja
21x1.37%šport, kultura, trg
20x1.3%okolje
19x1.24%strategija trženja
18x1.17%mednarodno poslovanje, proizvodi
16x1.04%internacionalizacija, strategija
14x0.91%sponzorstvo, prodaja, medkulturno delovanje
12x0.78%medorganizacijsko trženje
11x0.72%financiranje, pozicioniranje proizvoda, storitve, cena, EU, pogajanje
10x0.65%avtomobilska industrija, zadovoljstvo, Kitajska, mednarodne primerjave, tržne raziskave
9x0.59%turizem, tveganje
8x0.52%oglas, modeli, trgovinsko podjetje, nakup, trendi, primeri, globalizacija, potrošnik
7x0.46%tržna analiza, Rusija, mednarodno sodelovanje, mednarodna trgovina, informacijska tehnologija, mednarodno trženje, konkurenčne prednosti, tehnologija, marketing mix, pospeševanje prodaje
6x0.39%razvoj, politika, elektronsko trženje, Nemčija, Hrvatska
5x0.33%lojalnost, pohištvena industrija, planiranje, trgovina, odnosi s strankami, tekstilna industrija, informatika, etika, management
4x0.26%Trimo, kadri, Indija, preskrbovalne verige, odnosi z javnostjo, zdravilišča, ekologija, odločanje, elektronsko poslovanje, mednarodne ekonomske integracije, strojna industrija, investicije, segmentacija, vzajemno trženje, elektroindustrija, Internet, sodelovanje, zakonodaja, konkurenčnost, direktno trženje
3x0.2%licence, jamstvo, Italija, ankete, neposredne tuje investicije, BIH, Evropa, poslovna morala, organizacija, Mercator, gumarska industrija, živilska industrija, telekomunikacije, knjigotrštvo, prodaja na drobno, oblikovanje cene, poslovno okolje, medorganizacijski sistemi, image, logistika, športne igre, religija, Srbija, Japonska, kvaliteta, recesije, izobraževanje, stroški, franchising, marketing povezav, mreže, projekti, elektrotehnika, Makedonija, kovinska industrija, ekonomski razvoj, inovacije, distribucija
2x0.13%disertacije, predelovalna industrija, vodenje projektov, mednacionalni odnosi, Domel, trgovanje, pravni vidik, Kovinoplastika Lož, nova ekonomija, Republika Češka, banke, gospodarstvo, avtomobili, zunanje izvajanje dejavnosti, farmacevtska industrija, šolstvo, lesna industrija, karakteristike, Kazahstan, komuniciranje, infrastruktura, obvladovanje tveganj, mrežno planiranje, mednarodno podjetje, kvalitativna analiza, dogodek, zabavna industrija, spremembe, navidezno nakupovanje, Gorenje, krediti, zavarovalni zavodi, zavarovalstvo, islam, multinacionalne družbe, poslovni grozdi, standardizacija, informacijski sistemi, dejavnost, kemična industrija, partnerstvo, mednarodni ekonomski odnosi, svetovni trg, komparacije, intervjuji, vrednotenje, kontejnerji, vedenje potrošnikov, zgodovina, zavarovanje, gradbeništvo, visoka tehnologija, krize, majhna podjetja, ponudba, finance, kontrola, čevljarstvo, promocija, varnost, diplomacija, sposobnosti, vrednote, uspeh, Velika Britanija, transport, Alpina, ekonomski vidik, osebnost
1xbela tehnika, vinarstvo, Slovaška, davčni sistemi, ekonomisti, sredstva javnega obveščanja, teorija, Avstrija, Merkur, carinske unije, poreklo blaga, davki, Droga, Španija, brezalkoholne pijače, PEST, izvozno zavarovanje, blagovne znamketrženje, sistemi, M.A.& L., prodajalna, uaspešnost poslovanja, Mwercator, GATT, alkoholizem, regulacija, Ukrajina, alkoholne pijače, OECD, pospeševanje, Tehnos, Iskra Prins, predstava, potrošnja, faktorske analize, proizvodicena, igrače, notranja kontrola, potovalni uradi, kmetijstvo, TOM, psihologija potrošnika, Mehano, LIP Bled, posredovanje dela, napake, produkcija, JUB, prekrški, nevarne snovi, ETP Kranj, Sava tires, Sava Tires, Slovenska izvozna družba, javno podjetje, Slovenica, kultura podjetja, kreativnost, Afrika, Azija, mrežno trženje, Rotomatika, poslovni običaj, zastopniki, investicijska dejavnost, mednarodne konvencije, dokumentacija, reeksport, pogoji, izvajanje, faze, Mura, Švedska, finančni tokovi, blagovni promet, predpisi, razvojna strategija, skupne naložbe, Amerika, NAFTA, WTO, naloga, EURATOM, CEFTA, tržne poti, Kovintrade, metalurgija, dežele v razvoju, kapital, otroci, onesnaževanje okolja, zaposlovanje, Beti, Iskraemeco, terminal, multimodalni transport, kvantitativna analiza, blagovne zmanke, Iskra Avtoelektrika, Portugalska, Iskra Zaščite, Lek Skopje, kriminal, nagrade, špedicija, študenti, trg delovne sile, posredniki, integracija, združenja, enotni trg, prosta trgovina, informacijska družba, Barcaffe, turistična geografija, metode, Fiat, turistični proizvod, država, embalaža, kozmetika, znanje, Ljubljana, Kanada, C & C, mobilna tehnologija, Litostroj power, lesnina, stanovanja, napremičnine, sredstva, izboljšave, Južna Amerika, Argas, kadi, Špica International, ocene, Turčija, družba, izobrazba, psihologija, ekonomska rast, licitacija, elektronsko poslovnaje, varstvo okolja, Maroko, Tunizija, neposredne investicije, Alžirija, Mehika, aktivnosti, Kia, tehnika, Koreja, družbenoekonomski razvoj, Saudska Arabija, poslovni proces, pravo, biometrija, zdravstvo, Croatia, socialni vidik, podjetništvo, textile industry, indexes, international comparisons, development, Turkmenistan, Uzbekistan, Instagram, družbena omrežja, meritve, ekonomska razvitost, električna vozila, Azerbajdžan, Norveška, strategy, trends, električna energija, medkulturno delovnaje, e-knjige, konflikti, medkulturno sodelovanje, zdravje, reševanje problemov, založništvo, nakupovalni centri, Ljubljanske mlekarne, mlekarstvo, analysis, študij na daljavo, arabske dežele, Iskratel, vrednost, ekonomska varnost, zunanja politika, cilj, društva, neprofitne organizacije, ZDA, sestanki, poslovanje podjetjka, Volpato Industrie, demografija, Salinera, pomorski transport, upravljanje, migracije, pristanišča, Francija, hotelirstvo, Mercator Emba, Lifeclass Hotels & Resorts, sociološki vidik, Hidria Rotomatika, Tom, Štruc Management, IMP Klima, hardware, standardi, prehrana, dobavitelji, državna pomoč, Iskra Pio, avtorsko pravo, kvantiteta, nepremičnine, Cimos, pogajanja, poslovne enote, terorizem, korupcija, Kolosej, film, Elan, Zara, plastična industrija, družbena odgovornost, Plama Pur, Mladinska knjiga, Bolgarija, posredništvo, kariera, Balkan, svetovanje, Helios, Lenovo, baze podatkov, 3Muhe, Studio Moderna, pisarniška oprema, Medex, dokumentarni akreditivi, oprema, zdravila, M Sora, Latinska Amerika, čeki, menice, Veyance Technologies Europe, Arena Vodafone Live, Terme Olimia, pozicioniranje, letalski promet, bančništvo, Southwest Airlines, usklajevanje