Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maja Zalaznik

Vseh ključnih besed je 470, ki se skupaj pojavijo 1844 krat.
203 ključnih besed (43.19 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1577 krat (85.52 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
108x6.85%Slovenija
92x5.83%trženje
74x4.69%analiza
47x2.98%poslovno komuniciranje
39x2.47%podjetje
38x2.41%zunanja trgovina, industrijsko podjetje
33x2.09%izvoz, raziskave, case study
32x2.03%poslovanje podjetja
28x1.78%konkurenca
26x1.65%blagovne znamke
25x1.59%uspešnost poslovanja
22x1.4%okolje, kultura
21x1.33%šport, trg
19x1.2%strategija trženja, mednarodno poslovanje
18x1.14%proizvodi
17x1.08%internacionalizacija
16x1.01%strategija
15x0.95%sponzorstvo
14x0.89%medkulturno delovanje, prodaja
12x0.76%storitve, financiranje, medorganizacijsko trženje
11x0.7%pogajanje, pozicioniranje proizvoda, cena, EU, Kitajska
10x0.63%zadovoljstvo, tržne raziskave, mednarodne primerjave, avtomobilska industrija, primeri, tveganje
9x0.57%modeli, turizem
8x0.51%trendi, globalizacija, informacijska tehnologija, potrošnik, nakup, trgovinsko podjetje, oglas, mednarodna trgovina
7x0.44%pospeševanje prodaje, konkurenčne prednosti, tehnologija, mednarodno sodelovanje, mednarodno trženje, elektronsko trženje, tržna analiza, Rusija, marketing mix
6x0.38%politika, Nemčija, razvoj, informatika, Hrvatska
5x0.32%odnosi s strankami, strojna industrija, Indija, lojalnost, pohištvena industrija, trgovina, planiranje, etika, management, tekstilna industrija
4x0.25%kadri, ekonomski razvoj, elektroindustrija, odločanje, investicije, preskrbovalne verige, komparacije, Trimo, Internet, ekologija, direktno trženje, sodelovanje, mednarodne ekonomske integracije, vzajemno trženje, zakonodaja, konkurenčnost, zdravilišča, elektronsko poslovanje, odnosi z javnostjo, segmentacija
3x0.19%športne igre, kvaliteta, Mercator, organizacija, recesije, ankete, Gorenje, Evropa, projekti, distribucija, poslovna morala, logistika, krediti, živilska industrija, jamstvo, marketing povezav, izobraževanje, oblikovanje cene, kovinska industrija, inovacije, Italija, knjigotrštvo, poslovno okolje, neposredne tuje investicije, telekomunikacije, Japonska, elektrotehnika, franchising, BIH, licence, image, Makedonija, mreže, religija, Srbija, prodaja na drobno, medorganizacijski sistemi, gumarska industrija, stroški
2x0.13%svetovni trg, pravni vidik, zgodovina, islam, vrednotenje, farmacevtska industrija, promocija, banke, kemična industrija, mrežno planiranje, informacijski sistemi, ekonomska rast, navidezno nakupovanje, infrastruktura, zabavna industrija, kvalitativna analiza, mednarodno podjetje, komuniciranje, partnerstvo, standardizacija, multinacionalne družbe, zunanje izvajanje dejavnosti, nova ekonomija, Republika Češka, lesna industrija, predelovalna industrija, zavarovalni zavodi, zavarovalstvo, obvladovanje tveganj, avtomobili, družbena odgovornost, varnost, sposobnosti, intervjuji, ekonomski vidik, uspeh, osebnost, krize, finance, Velika Britanija, kontrola, vedenje potrošnikov, spremembe, majhna podjetja, mednacionalni odnosi, Domel, dejavnost, karakteristike, poslovni grozdi, Kazahstan, dogodek, bela tehnika, Kovinoplastika Lož, mednarodni ekonomski odnosi, šolstvo, gospodarstvo, gradbeništvo, vodenje projektov, trgovanje, disertacije, diplomacija, družbena omrežja, čevljarstvo, kontejnerji, vrednote, ponudba, visoka tehnologija, transport, zavarovanje, Alpina
1xalkoholne pijače, igrače, pospeševanje, Mehano, brezalkoholne pijače, M.A.& L., regulacija, alkoholizem, Droga, Španija, poreklo blaga, davki, Merkur, davčni sistemi, sredstva javnega obveščanja, GATT, carinske unije, Avstrija, OECD, sistemi, TOM, uaspešnost poslovanja, Mwercator, potrošnja, Iskra Prins, izvozno zavarovanje, psihologija potrošnika, ekonomisti, faktorske analize, teorija, prodajalna, proizvodicena, LIP Bled, predstava, vinarstvo, kmetijstvo, blagovne znamketrženje, potovalni uradi, PEST, notranja kontrola, Ukrajina, Slovaška, Tehnos, študenti, produkcija, JUB, Slovenska izvozna družba, napake, prekrški, ETP Kranj, Sava Tires, nevarne snovi, javno podjetje, poslovni običaj, kreativnost, kultura podjetja, EURATOM, Slovenica, Rotomatika, Azija, Afrika, mrežno trženje, zastopniki, Sava tires, mednarodne konvencije, dokumentacija, reeksport, pogoji, izvajanje, faze, Mura, Švedska, finančni tokovi, blagovni promet, razvojna strategija, skupne naložbe, investicijska dejavnost, predpisi, Amerika, WTO, naloga, NAFTA, CEFTA, združenja, tržne poti, Kovintrade, metalurgija, dežele v razvoju, kapital, otroci, onesnaževanje okolja, zaposlovanje, Beti, Iskraemeco, terminal, multimodalni transport, kvantitativna analiza, blagovne zmanke, Iskra Avtoelektrika, Portugalska, Iskra Zaščite, Lek Skopje, kriminal, metode, usklajevanje, posredovanje dela, trg delovne sile, špedicija, posredniki, enotni trg, prosta trgovina, integracija, informacijska družba, Barcaffe, turistična geografija, Fiat, nagrade, turistični proizvod, država, embalaža, kozmetika, znanje, Elan, izboljšave, Južna Amerika, družba, mobilna tehnologija, C & C, lesnina, Litostroj power, Kanada, izobrazba, Turčija, biometrija, zdravstvo, zdravje, Špica International, kadi, ocene, Argas, sredstva, napremičnine, varstvo okolja, Mehika, aktivnosti, elektronsko poslovnaje, licitacija, Tunizija, Maroko, poslovni proces, pravo, Koreja, psihologija, stanovanja, tehnika, Kia, Saudska Arabija, družbenoekonomski razvoj, reševanje problemov, medkulturno sodelovanje, Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbajdžan, podjetništvo, socialni vidik, textile industry, Croatia, Norveška, električna vozila, osebne finance, spletna trgovina, Kolektor Turboinštitut, leasing, meritve, ekonomska razvitost, Instagram, indexes, development, založništvo, nakupovalni centri, Iskratel, e-knjige, medkulturno delovnaje, konflikti, električna energija, vrednost, arabske dežele, trends, strategy, international comparisons, analysis, mlekarstvo, študij na daljavo, Ljubljanske mlekarne, Alžirija, neposredne investicije, društva, neprofitne organizacije, demografija, cilj, ZDA, Volpato Industrie, sestanki, Salinera, hotelirstvo, upravljanje, migracije, terorizem, pomorski transport, pristanišča, Mercator Emba, Francija, poslovanje podjetjka, Lifeclass Hotels & Resorts, Tom, Štruc Management, dobavitelji, Hidria Rotomatika, IMP Klima, prehrana, hardware, državna pomoč, pogajanja, avtorsko pravo, kvantiteta, sociološki vidik, Iskra Pio, nepremičnine, poslovne enote, Cimos, korupcija, M Sora, film, Mladinska knjiga, Bolgarija, Kolosej, Zara, Plama Pur, plastična industrija, Helios, Lenovo, Balkan, zunanja politika, ekonomska varnost, kariera, posredništvo, baze podatkov, svetovanje, Ljubljana, 3Muhe, Medex, dokumentarni akreditivi, čeki, pisarniška oprema, oprema, Latinska Amerika, zdravila, menice, bančništvo, Arena Vodafone Live, Terme Olimia, Studio Moderna, Veyance Technologies Europe, pozicioniranje, Southwest Airlines, letalski promet, standardi