Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Daniel Svenšek

Vseh ključnih besed je 51, ki se skupaj pojavijo 53 krat.
2 ključnih besed (3.92 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 4 krat (7.55 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x50%ureditveni parameter, defekti
1xelektrično polje, modeliranje, silikatni nanodelci, nanotehnologija, smektični tekoči kristali, ferromagnetic nematics, morfologija, polimerne prevleke, omočljivost, liquid crystals, kompozitni materiali, nonequilibrium thermodynamics, elipsometrija, aerodinamika, Pitotova cev, vpadni kot, transformacija Žukovskega, oktavni spekter, polgluha soba, lasersko teksturiranje, zvok, zvočni tlak, zvočna moč, polimeri, časovna domena, stacionarna ureditev, "mehčanje" DNA molekul, akustika, metamaterial, metatekočina, omejeni tekoči kristali, nematski ureditveni tenzor, linearni polimeri, liotropni tekoči kristali, nematski tekoči kristali, kontinuumski modeli, polimer, makromolekula., nelinearna popačenja, nelinearna konvolucija, operator nelinearnosti, tenzorska vez, modalne oblike v prostoru, Greenova funkcija, akustično modeliranje, geometrijsko modeliranje, fazna geometrijska metoda, semiklasični propagator, jeklo AISI 316L