Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dušan Mramor

Vseh ključnih besed je 203, ki se skupaj pojavijo 410 krat.
76 ključnih besed (37.44 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 283 krat (69.02 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x4.59%modeli, Slovenija
12x4.24%analiza
10x3.53%podjetje, finance
8x2.83%delnice, trg kapitala
7x2.47%kapital, tveganje
6x2.12%struktura, raziskave, Vzhodna Evropa, investicije
5x1.77%opcije, gospodarske družbe, vrednostni papirji, vrednotenje, financiranje, donos
4x1.41%Južna Evropa, finančni trg, stroški, EU, metode
3x1.06%majhna podjetja, management, delniške družbe, bančni sistemi, razvoj, plačilni promet, poslovanje podjetja, lastništvo, terjatve, krediti, prevzemi podjetij, efektivnost, bančništvo, finančno poslovanje, poslovne finance, krize, borze
2x0.71%dejavnost, obveznice, privatizacija, likvidnost, premoženje, združitve podjetij, finančni sistemi, trženje, case study, banke, regulation, pokojnine, mednarodne primerjave, ekonomske teorije, investicijski skladi, storitve, pokojninsko zavarovanje, prestrukturiranje, vedenjske finance, nakup, prodaja, teorija, nagrajevanje, varčevanje, plačilni instrumenti, trg, primeri, pravni vidik, pokojninski skladi, cilj, ocene, alternativna ekonomija, vrednost, kadri, trendi
1xprimeri 2017 - 2019, kreditna sposobnost, bančno poslovanje, comparisons, odnosi s strankami, dobiček, cryptocurrency, cases, socialna varnost, reforme, invalidsko zavarovanje, games, projekti, ekonomika prehoda, nepremičnine, zdravstvo, competition, monetary policy, international comparisons, denarni trg, kreditna politika, mednarodni trg kapitala, devizni tečaji, zakonodaja, renta, brezposelnost, USA, finančna sredstva, ZDA, crises, izobrazma, psolovanje podjetja, blagovna borza, valuta, primerjave, tehnična analiza, problematika, tržna analiza, svetovni trg, stečaj podjetja, tečajne razlike, inflacija, obrestna mera, nelikvidnost, prisilna poravnava, zakoni, institucije, predpisi, računovodstvo, javni razpis, behavioral finance, manager, tujina, kontrola, davki, informacije, finančni posredniki, tipi, ponudba, interesne skupine, strategija, disciplina, cena, metodologija, trgovanje, dolgovi, donosnost kapitala, denarni tokovi, telekomunikacije, T Telekom, komparacije, legislation, obvladovanje tveganj, škodno zavarovanje, nadzor vodenja podjetja, zavarovalstvo, Slovenia, delničarji, Hrvatska, kalkulacije, Unichem, produkcija, industrijsko podjetje, uspešnost poslovanja, javno podjetje, NKBM, factoring, optimizacija, zgodovina, ekonomska predvidevanja, obveznosti, preizkušanje domnev, okolje, regresijske analize, makroekonomija, pozavarovanje, srednja podjetja, članstvo, zavarovanje, jamstvo, menice, dokumentarni akreditivi, analysis, Nemčija, sredstva, javne finance, dividende, organizacijske strukture, špedicija, Intereuropa, ekonomski razvoj, ekonomska rast, vzajemni skladi, predvidevanje, skladi, špekulacije, vodenje, disertacije, drugs, economic aspect, prebivalstvo, ekonomska razvitost, indeksi, consumption, investicijske banke, social aspect, Marmor Hotavlje