Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dušan Mramor

Vseh ključnih besed je 212, ki se skupaj pojavijo 420 krat.
77 ključnih besed (36.32 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 285 krat (67.86 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x4.56%modeli, Slovenija
12x4.21%analiza
10x3.51%podjetje, finance
8x2.81%trg kapitala, delnice
7x2.46%tveganje, kapital
6x2.11%Vzhodna Evropa, investicije, struktura, raziskave
5x1.75%donos, opcije, vrednostni papirji, gospodarske družbe, financiranje, vrednotenje
4x1.4%metode, Južna Evropa, EU, finančni trg, stroški
3x1.05%prevzemi podjetij, razvoj, krediti, lastništvo, efektivnost, krize, poslovne finance, terjatve, plačilni promet, bančništvo, borze, delniške družbe, management, majhna podjetja, finančno poslovanje, poslovanje podjetja, bančni sistemi
2x0.7%prestrukturiranje, trženje, vrednost, mednarodne primerjave, case study, kadri, ekonomske teorije, teorija, ocene, trg, varčevanje, storitve, vedenjske finance, plačilni instrumenti, nakup, prodaja, investicijski skladi, primeri, alternativna ekonomija, finančni sistemi, pokojnine, združitve podjetij, privatizacija, premoženje, obveznice, likvidnost, banke, trendi, analysis, pokojninski skladi, nagrajevanje, pravni vidik, cilj, dejavnost, pokojninsko zavarovanje, regulation
1xproblematika, metodologija, tečajne razlike, dividende, organizacijske strukture, inflacija, predpisi, zavarovanje, kontrola, Marmor Hotavlje, finančni posredniki, tipi, obrestna mera, tržna analiza, svetovni trg, srednja podjetja, nelikvidnost, stečaj podjetja, prisilna poravnava, valuta, špedicija, tehnična analiza, Intereuropa, primerjave, kreditna politika, blagovna borza, zakoni, interesne skupine, socialna varnost, izobrazma, reforme, brezposelnost, zdravstvo, renta, invalidsko zavarovanje, nepremičnine, kreditna sposobnost, odnosi s strankami, dobiček, bančno poslovanje, ekonomika prehoda, projekti, cena, tujina, informacije, devizni tečaji, strategija, disciplina, denarni trg, jamstvo, davki, zakonodaja, finančna sredstva, psolovanje podjetja, manager, ZDA, računovodstvo, mednarodni trg kapitala, donosnost kapitala, comparisons, primeri 2017 - 2019, USA, cryptocurrency, games, makroekonomija, behavioral finance, cases, crises, monetary policy, ekonomska razvitost, indeksi, špekulacije, ekonomska rast, ekonomski razvoj, competition, international comparisons, članstvo, institucije, ponudba, calculations, models, research, correlations, economy, capital market, shares, value, Slovenia, drugs, Nemčija, javne finance, javni razpis, consumption, social aspect, legislation, economic aspect, disertacije, vodenje, dolgovi, komparacije, zavarovalstvo, financial market, denarni tokovi, Hrvatska, telekomunikacije, T Telekom, obvladovanje tveganj, škodno zavarovanje, prebivalstvo, investicijske banke, menice, predvidevanje, vzajemni skladi, pozavarovanje, skladi, kalkulacije, ekonomska predvidevanja, produkcija, uspešnost poslovanja, javno podjetje, okolje, zgodovina, nadzor vodenja podjetja, delničarji, trgovanje, sredstva, NKBM, regresijske analize, preizkušanje domnev, obveznosti, optimizacija, factoring, industrijsko podjetje, Unichem, dokumentarni akreditivi