Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Miroslav Glas

Vseh ključnih besed je 468, ki se skupaj pojavijo 1208 krat.
186 ključnih besed (39.74 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 926 krat (76.66 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
61x6.59%Slovenija
36x3.89%podjetje
31x3.35%analiza, case study
25x2.7%poslovanje podjetja
19x2.05%raziskave, podjetništvo
18x1.94%uspešnost poslovanja
16x1.73%EU, razvoj
15x1.62%prevzemi podjetij
13x1.4%združitve podjetij
12x1.3%etika
11x1.19%mednarodne primerjave, ekonomski razvoj, konkurenca, ZDA
9x0.97%primeri, trendi
8x0.86%zakonodaja, problematika, cena, družinsko podjetje, tehnologija, okolje, avtomobilska industrija
7x0.76%farmacevtska industrija, državna pomoč, globalizacija, management, kadri, ekonomski vidik, industrijsko podjetje, trg, energetika
6x0.65%krize, stroški, letalstvo
5x0.54%gospodarstvo, strateške povezave, ekonomska rast, trgovina, zdravila, majhna podjetja, komparacije, ocene, trženje, poslovno okolje, varstvo okolja, poslovna morala, financiranje, strategija
4x0.43%novi proizvodi, produkcija, živilska industrija, pivovarstvo, izobraževanje, malo gospodarstvo, plače, predpisi, politika, zdravstvo, transport, družbena odgovornost, letalska industrija, kultura podjetja, zgodovina, nafta, Italija, regionalni razvoj, manager, letalski promet, podjetnik, karakteristike
3x0.32%potniški promet, inovativnost, deregulacija, kvaliteta, projekti, metodologija, znanje, modeli, spremembe, ankete, Boeing, svetovanje, Pivovarna Union, proizvodi, zunanja trgovina, družina, Mercator, Hrvatska, korupcija, Srbija, ekologija, industrija, rastoče podjetje, standardi, študenti, ekonomska politika, visoko šolstvo, srednja podjetja, varnost, delnice, behaviorizem, multinacionalne družbe, uvoz
2x0.22%kmetijstvo, človeški kapital, Microsoft, teorija, izvajanje, notranje podjetništvo, korporacije, informacije, delniške družbe, panoge dejavnosti, prodaja, poslovno sodelovanje, razvojna strategija, pospeševanje, Enron, nagrade, subvencije, storitve, strateško planiranje, občine, poslovno komuniciranje, tveganje, zaščita, finance, carine, izvoz, gospodarske družbe, jeklarska industrija, poslovni proces, poročila, organizacija, inovacije, partnerstvo, Nissan, Renault, prebivalstvo, Velika Britanija, poslovni grozdi, svetovno gospodarstvo, zunanje izvajanje dejavnosti, informacijska tehnologija, zaščita potrošnika, stečaj, ponudba, uravnotežen razvoj, biotehnologija, makroekonomija, Nemčija, avtomobili, cestni promet, Daimlerchrysler, država, protekcionizem, gumarska industrija, žensko delo, revščina, lastništvo, regulacija, bolezni, internacionalizacija, planiranje, svetovni trg, trgovinsko podjetje, potrošnik, trgovanje, naravno bogastvo, zdravje, migracije, šport, ekonomičnost, socialna varnost, Airbus, računalništvo, kontrola, Kitajska, socialni vidik, tekstilna industrija, agrarna politika, Francija
1xoglas, telekomunikacije, obnovljivi viri energije, Madžarska, mobilna telefonija, tovorni promet, električna energija, nesreče, recesija, mednarodno sodelovanje, vojna industrija, Švica, uspeh, prihranki obsega, gospodarska gibanja, privatna lastnina, WWI, Simobil, Mobitel, mejni prehod, liberalizacija, sanacija, naravne nesreče, tržne raziskave, Lek, case stuidy, recesije, letališča, Univerza v Ljubljani, univerze, primeeri, sponzorstvo, poklic, interesi, struktura, poslovna matematika, opcije, Kuvajt, Saudska Arabija, Worldcom, Merkur, Vivendi Universal, velika podjetja, biologija, otroško varstvo, družinski prejemki, demografija, nataliteta, porodniški dopust, infrastruktura, Novartis, Swissair, Savinjska dolina, regionalna politika, Avstrija, patenti, gensko spremenjeni organizmi, plastične mase, nadzor vodenja podjetja, gospodarski kriminal, ENRON, učne metode, kontingentiranje, nova ekonomija, interesne skupine, mednarodna trgovina, razkritje, delničarji, kvantiteta, mednarodne pogodbe, zaščita industrijske lastnine, recikliranje, odpadni material, sodstvo, policija, dejavnost, državni organi, inovatorji, onesnaževanje okolja, poslovna darila, pogoji, tržna analiza, psihologija, podiplomski študij, razvojna dejavnost, sredstva, lesna industrija, Fructal, brezalkoholne pijače, proizvodni programi, regionalna ekonomika, praksa, goriva, tranzit, mednarodni odnosi, državna intervencija, lobiji, upravni postopek, brezposelnost, mednarodne organizacije, indeksi, mednarodni ekonomski odnosi, inovativno poslovanje, mednarodne primerjava, mednarodna menjava, dežele v razvoju, embargo, ekonomska blokada, sankcije, Droga, Kolinska, varstvo voda, voda, sanacija podjetja, Jemen, stimulacije, nevarne snovi, dumping, restrikcije, JAR, obdobje 1990-2000, podjetnistvo, marketing mix, medicina, odgovornost, meritve, merila, Brezovica, lokalna samouprava, testiranje, Pivovarna Laško, apartheid, tržni delež, carinska politika, prekrški, borze, bankrot, Chrysler, poslovne finance, vodenje, Koš, finančni instrumenti, strukturni skladi, kemična industrija, Shell, Concorde, gospodarski prestopki, trgovinska politika, prodaja na drobno, socialni kapital, psihologija osebnosti, finančni trg, trg kapitala, vrednostni papirji, pogajanje, kmetje, uporaba človeških zmogljivosti, Perutnina Ptuj, Ljubljanske mlekarne, odškodnine, industrijska politika, blagovne znamke, predelovalna industrija, Mitsubishi, Švedska, Evropa, ekonomija blaginje, socialna država, oprema, trg delovne sile, reforme, ekonomska razvitost, sindikati, investicija, Makedonija, ABN AMRO Bank, Antonveneta, sinergija, Lisca, Mura, Predilnica Litija, Prebold, Reebok, Adidas, plin, IBM, Lenovo, preskrba, spori, čevljarstvo, alternativna ekonomija, nasledstvo, Avto Car, klasifikacija, emigracije, vrednote, vedenjske znanosti, informacijski sistemi, monopoli, BIH, Elektro Ljubljana, zaposlovanje v tujini, Nizozemska, bančništvo, banke, organizacijske strukture, problemi, elektrogospodarstvo, izobrazba, Hewlett-Packard, Compaq Computer, gibanje cen, McDonald Douglas, laalska industrija, vojna, vojnakrize, integracija, Živila, konflikti, povpraševanje, mangement, Latinska Amerika, nakup, reševanje problemov, odločanje, servisi, distribucija, Alstom, institucije, prestrukturiranje, Katar, Irska, Fiat, investicije, delovna razmerja, realizacija, kultura, religija, Gorenje, neposredne tuje investicije, islam, Impol, Daimler Benz, Primorska, informatika, demokracija, Mebles, mreže, neprofitne organizacije, strateški management, Indija, negospodarske dejavnosti, intervencionizem, tehnološki razvoj, vrednotenje, pravni vidik, gospodarski svetovalci, finančno poslovanje, poslovni plani, raziskovalna dejavnost, znanost, elektronsko poslovanje, prenos znanja, liberalizem, javne finance, nacionalizem, neenakost, bogastvo, ekonomika prehoda, surovine, stanovanjska gradnja, gradbeništvo, premoženje, dohodek, davek od kapitalnih dobičkov, davek od dobička, davčni sistemi, dohodnina, kritika, družbeni razredi, predlogi, Oman