Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Boštjan Antončič

Vseh ključnih besed je 310, ki se skupaj pojavijo 1017 krat.
137 ključnih besed (44.19 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 844 krat (82.99 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
50x5.92%Slovenija
44x5.21%podjetništvo
42x4.98%analiza
38x4.5%podjetje
25x2.96%raziskave
23x2.73%case study
21x2.49%poslovanje podjetja, trženje
18x2.13%majhna podjetja
17x2.01%financiranje
16x1.9%razvoj
15x1.78%poslovni plani, uspešnost poslovanja
14x1.66%strategija
13x1.54%kadri, rastoče podjetje, notranje podjetništvo
12x1.42%primeri
11x1.3%inovacije, srednja podjetja, podjetnik
10x1.18%tržna analiza, družinsko podjetje, tržne raziskave
9x1.07%storitve, management, inovativnost, modeli
8x0.95%motiviranje
7x0.83%tveganje
6x0.71%rizični kapital, okolje, vodenje, kultura podjetja, tehnologija, uporaba človeških zmogljivosti, industrijsko podjetje, šport, konkurenca
5x0.59%internacionalizacija, mednarodne primerjave, EU, kariera, spremembe, malo gospodarstvo, trg, turizem
4x0.47%novi proizvodi, zakonodaja, trendi, krize, stečaj, znanje, nagrajevanje, problematika, organizacija, organizacijske strukture
3x0.36%skladi, prodaja, teorija, strateški management, manager, intelektualna lastnina, odločanje, investicije, mreže, blagovne znamke, poslovno komuniciranje, kapital, poslovna strategija, vizija, image, etika, poslovni proces, farmacevtska industrija, planiranje, projekti, regionalni razvoj, finance, družina, pospeševanje, informatika, krediti
2x0.24%finančno planiranje, panoge dejavnosti, delovna uspešnost, dejavnost, poslovni grozdi, gospodarske družbe, banke, brezposelnost, trgovinsko podjetje, Srbija, upravljanje, medosebni odnosi, dodana vrednost, komuniciranje, Nemčija, pravni vidik, definicija, človeški kapital, proizvodi, vodenje projektov, veriga vrednosti, SWOT, poslovno okolje, komparacije, uspeh, naloga, poslovna morala, direktno trženje, strategija trženja, sponzorstvo, ekonomska politika, regije, lastništvo, športne igre, razvojna strategija, delnice, ustvarjalnost, ocene, kvaliteta, gradbeništvo, primerjave, varstvo okolja, benchmarking, plačilni promet, konkurenčnost, patenti, zaščita, zavarovalstvo, življenjski ciklus, likvidacija podjetja, prestrukturiranje, ankete, ekologija, ZDA
1xekonomska rast, združitve podjetij, trg kapitala, prisilna poravnava, velika podjetja, lteorija, poslovne enote, strukturni skladi, zdravila, investicijska politika, portfolio, globalizacija, občine, faze, pohištvena industrija, Piran, zadovoljstvo, uporabniki, izvoz, javna uprava, NOOS, delo, delovna sila, regionalna politika, ekonomska propaganda, prevzemi podjetij, vrednostni papirji, mednarodne ekonomske integracije, SLovenija, sposobnosti, psihologija, javni razpisi, lokalna samouprava, zaščita industrijske lastnine, obrazci, članstvo, življenjsko okolje, dežele, življenjski standard, zdravje, mednarodno podjetje, Izziv, stres, konflikti, finančni trg, behaviorizem, trgovina, ekonomske dejavnosti, zunanje izvajanje dejavnosti, dobiček, Uspeh, sanacija podjetja, Športmax, cilj, zunanja trgovina, programi, sodelovanje, koordinacija, izobraževanje, biotehnologija, merila, lesna industrija, prodaja na drobno, psihologija osebnosti, svet, ivesticije, Češmin, Finska, žensko delo, Avstrija, dedno pravo, Irska, ekonomski razvoj, efektivnost, informacije, promocija, patentno pravo, solventnost, nakup, energetics, renewable energy resources, entrepreneurship, vedenje potrošnikov, potrošništvo, zgodovina, Salonit Anhovo, Francija, Saipem, enterprises, business process, kultura, medorganizacijski sistemi, notranje podjetnišvo, mentorstvo, zaposlovanje, reševanje problemov, business model, environment, analysis, Tukano, Intera, teamsko delo, pivovarstvo, bančništvo, bančno poslovanje, mladina, odličnost, prodajna funkcija, poslovni model analiza, usklajevanje, certifikat, dobrodelnost, stanovanja, majhna in srednja podjetja, strateško planiranje, coaching, zdravstvo, produkcija, notranja trgovina, Erhart, terjatve, plačilni instrumenti, factoring, mednarodno poslovanje, energetika, informacijska tehnologija, pokojninsko zavarovanje, reforme, nepremičnine, vrednotenje, inkubatorska mreža, obvladovanje znanja, institucije, disertacije, družbena odgovornost, design, posredniki, specializirane agencije, kontrola, Italija, Iran, elektroindustrija, permanentno izobraževanje, učeča se organizacija, uravnotežen seznam ciljev, izvajanje, Valkarton, poslovni angeli, javno-zasebno partnerstvo, subvencije, obvladovanje tveganj, šolstvo, mediji, televizija, finančni instrumenti, mednarodna trgovina, infrastruktura, pogodbe, čustvena inteligentnost, osebnost, ekonomska predvidevanja, finančna analiza, podatki, zadolženost, socialno podjetništvo, trgovanje, recesije, mednarodno pravo, obdobje 2012 -2013, plače, poslovni model, avtorsko pravo, Iskra mehanizmi