Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bogdan Lipičnik

Vseh ključnih besed je 107, ki se skupaj pojavijo 187 krat.
31 ključnih besed (28.97 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 111 krat (59.36 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
11x9.91%analiza
9x8.11%Slovenija
7x6.31%kadri
6x5.41%organizacija
5x4.5%raziskave, case study
4x3.6%razvoj, kariera, uporaba človeških zmogljivosti, kultura podjetja, podjetje, management
3x2.7%poslovanje podjetja, znanje, planiranje, plače, delovna uspešnost, manager
2x1.8%organizacijske strukture, izobraževanje, ekonomske teorije, uspešnost poslovanja, industrijsko podjetje, medosebni odnosi, Zasavje, inovacije, komuniciranje, motiviranje, zaposlovanje, obvladovanje znanja, vodenje
1xelektroindustrija, izobrazba, Domel, pogodbe, prodaja, produkcija, podiplomski študij, mednarodne primerjave, pogodbeno delo, gospodarske družbe, delo na domu, EU, visoko šolstvo, organizacijska psihologija, delovni čas, problematika, Abanka, delovna razmerja, bančno poslovanje, rudniki, delavci, brezposelnost, bančništvo, banke, tehnološki presežek, rudarstvo, delo za določen čas, žensko vprašanje, behaviorizem, industrijska psihologija, družina, komparacije, ocene, izboljšave, predpisi, ankete, učeča se organizacija, Italija, življenjski ciklus, spremembe, živilska industrija, Barilla, izbira, odličnost, kadrovska funkcija, Termoelektrarna Trbovlje, energetika, recesije, krize, gospodarska gibanja, znanost, javne službe, družba, okolje, policija, nagrade, delovno mesto, nagrajevanje, upravni odbor, sistemi, šolstvo, zavodi, kvaliteta, ekonomija, usmerjeno izobraževanje, človeški kapital, Revoz, fluktuacije, odsotnost z dela, zadovoljstvo, multinacionalne družbe, kadrovska dejavnost, ekonomski razvoj, realizacija, plani, fleksibilnost