Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Nada Zupan

Vseh ključnih besed je 590, ki se skupaj pojavijo 3226 krat.
276 ključnih besed (46.78 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2912 krat (90.27 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
193x6.63%analiza
151x5.19%raziskave
133x4.57%kadri
126x4.33%Slovenija
89x3.06%motiviranje
85x2.92%podjetje
80x2.75%uporaba človeških zmogljivosti
71x2.44%case study
60x2.06%komuniciranje
53x1.82%vodenje
50x1.72%management
43x1.48%poslovanje podjetja
42x1.44%znanje
39x1.34%kariera, zaposlovanje
37x1.27%delovna uspešnost
36x1.24%medosebni odnosi, manager
32x1.1%zadovoljstvo, kultura podjetja
31x1.06%izobraževanje
30x1.03%delovno mesto
28x0.96%primeri
26x0.89%nagrajevanje, uspešnost poslovanja, plače
23x0.79%modeli, razvoj, sposobnosti
22x0.76%trg delovne sile, organizacija
21x0.72%industrijsko podjetje
20x0.69%poslovno komuniciranje
19x0.65%nagrade
18x0.62%zakonodaja
17x0.58%delo, izobrazba
16x0.55%mednarodne primerjave
15x0.52%human resource management
14x0.48%planiranje, personnel
13x0.45%zdravstvo, človeški kapital, delovna razmerja
12x0.41%visoko šolstvo, kultura, analysis, teorija
11x0.38%bančništvo, informacijska tehnologija, trendi, medkulturno delovanje, trženje, projekti
10x0.34%trgovinsko podjetje, psihologija, ankete, poklici, neverbalno komuniciranje
9x0.31%pristojnost, Internet, javno podjetje, sestanki, uspeh, kadrovska dejavnost, študenti, spol, pogajanje, motivation, zdravje, research, prodaja
8x0.27%strategija, metode, vodenje projektov, spremembe, javni sektor, odsotnost z dela, banke, osebnost, stres, EU, programi, izboljšave
7x0.24%mladina, organizacijske strukture, efektivnost, vrednote, teamsko delo, storitve, trg dela, brezposelnost, leadership
6x0.21%nadlegovanje na delovnem mestu, žensko delo, satisfaction, invalidi, labour efficiency, informatika, reševanje problemov, učeča se organizacija, družina, meritve, usposabljanje, sodelovanje
5x0.17%sistemi, farmacevtska industrija, bolezni, izbira, informacijski sistemi, problematika, čustvena inteligentnost, odnosi s strankami, zavarovalstvo, diskriminacija, etika, letalski promet, kontrola, delovna sila, tipi
4x0.14%enterprises, bančno poslovanje, business efficiency, Macedonia, kvaliteta, agencije, bolnišnice, inteligenca, delodajalci, majhna podjetja, metodologija, Bosnia and Herzegovina, ekonomisti, komparacije, podjetništvo, delovni čas, BIH, mentorstvo, okolje, komunikologija, Indija, ustvarjalnost, communications, konflikti, Mercator, odločanje
3x0.1%zavarovalni zavodi, fleksibilnost, mednarodno podjetje, Adria Airways, obvladovanje znanja, faze, pivovarstvo, zgodovina, gradbeništvo, enakopravnost, prestrukturiranje, inovativnost, vedenjske znanosti, financiranje, merila, kadrovska politika, socialni vidik, ekonomski vidik, svetovanje, remuneration, public sector, blagovne znamke, poslovni proces, career, odnosi z javnostjo, regije, multinacionalne družbe, poslovna morala, models, medgeneracijske razlike, telekomunikacije, usklajevanje, banking, staranje, šolstvo, training, prosti čas, starost, otroško varstvo, delavci, nakup, improvements, družbena odgovornost, migracije
2x0.07%krize, delovni pogoji, Kitajska, socialni kapital, informacije, Trimo, ponudba, tekstilna industrija, poslovni sistemi, elektronsko poslovanje, mreže, pogajanja, Central Bank of Bosnia and Herzegovina, central banks, Makedonija, centralne banke, tujci, cases, Simobil, nepremičnine, international comparisons, univerze, mednarodno poslovanje, prizes, povpraševanje, business communication, socialne mreže, finance, Pivovarna Laško, industrial enterprises, kodeksi, produkcija, ETI, konkurenčnost, prilagajanje, oglas, vizija, diplomacija, struktura, delovno okolje, informacijska družba, predpisi, NLB, strojna industrija, tehnologija, ekonomske teorije, poslovno okolje, kemična industrija, pospeševanje, združitve podjetij, prevzemi podjetij, lojalnost, Krka, družinsko podjetje, stroški, internacionalizacija, šport, social responsibility, identiteta podjetja, image, prodaja na drobno, ZZZS, odgovornost, Steel Authority of India Limited, Helios, kadrovska funkcija, občine, hotelirstvo, Republika Češka, železniški transport, ocene, company performance, turizem, korporacije, banks, sales, demografija, religija, Slovenske železnice, Poljska, prodajalna, delo za določen čas, pogodbe, žensko vprašanje, job, certifikat
1xjavna uprava, competitive advantage, železnice, zabavna industrija, lastništvo, sindikati, umetnost, Studio Moderna, poslovna darila, stavke, posredniki poslovna etika, zastopniki, tipologija, Pika, špedicija, planning, nabavna funkcija, dobavitelji, knjižnice, navtični turizem, poslovne enote, Knjižnica Otona Župančiča, Seaway Group, nabava, Intertrans, Triglav, industrija, ladjedelništvo, rastoče podjetje, banking management, Seaway, Hrvatska, Sonce, Ekonopmska fakulteta, učni programi, prebivalstvo, stress, uspešost poslovanja, članstvo, neprofitne organizacije, delovni proces, Evropa, tehnika, upravljanje, business strategy, poslovna strategija, RTV Slovenija, mediji, Zasavje, AKS, menedžerji, SKB, dogodek, Dom starejših občanov Novo mesto, zavodi, varstvo pri delu, komunikaciej, odličnost, INCOM GROUP, poslovne informacije, tisk, rasizem, sustainable development, ZDA, kriminal, varčevanje, IP Ribnica, fluktuacije, državna uprava, North Macedonia, indikatorji, zunanja politika, državni organi, Transcendentalna meditacija, mednarodno pravo, andragogika, delovne naloge, potrebe, WWW, delegiranje, Trimo trebnje, gradbena industrija, pohištvena industrija, Poslovni siste Mercator, ekonomika, proizvodi, cena, zunanje izvajanje dejavnosti, iskanje dela, trgovska mreža, naloga, virtualna organizacija, izvajanje, novi proizvodi, izvajalci, taktika, karakteristike, telefon, zaščita, statistika, teledelo, društva, letalstvo, strateško planiranje, ekonomska propaganda, komunikacije, pravila, delovna praksa, Tosama, papirna industrija, vodstvena dejavnost, Kompro, tujina, organizaciija, SCT Strojegradnja, subvencije, Prava naložba, definicija, delovno razmerje, angleščina, jezikoslovje, država, investicije, neverbalna komunikacija, pristojnosti, delovne skupine, kreativnost, podjetej, Laško, Ingrad, delovna silakadri, Banka Koper, poslovni jezik, učne metode, proučevanje dela, Bartec - Varnost, psihologija potrošnika, psihologija osebnosti, delovno mest0, gospodarske družbe, vrednost, intelektualna lastnina, Mavrica, Kontrola zračnega prostora, Oria Computers, računalništvo, odločenje, TIV, avtonomna delovna skupina, Ljubljana, ekonomske fakultete, efekti, Adacta, pripojitve podjetij, Srednja Evropa, Vzhodna Evropa, voodenje, prevoz, Romunija, Madžarska, prostovoljstvo, najem, Bolgarija, zaposlenost, cestni promet, information technology, growing company, Univerza v Ljubljani, meetings, comparisons, medosebno odnosi, psihološka pogodba, electronic marketing, delo na daljavo, crises, Institut Jozef Stefan, znanost, raziskovalna dejavnost, control, primerjalne prednosti, exports, foreign trade, competitivity, elektronska pošta, klicni center, mergers, company takeovers, salaries, public relations, Droga Kolinska, Splošna bolnišnica Celje, politika, fakultete, Sonček, managemet, socialno varstvo, zdravstveni zavodi, pripravniki, zdravstveno varstvo, optimizacija, vrednotenje, družba, mobilna telefonija, Plastika, Danfoss Trata, Petrol, računovodstvo, mobbing, vajenci, Zasavske Lekarne Trbovlje, podjetnik, praksa, kompetence, education, measurements, energetics, efficiency, marketing povezav, telecommunications, plače nagrade, sociologija, public enterprise, Ekonomska fakulteta, prostovoljne organizacije, gasilstvo, strategija trženja, gozdarstvo, direktno trženje, health services, hospitals, javne storitvene dejavnosti, Terme Krka, loklana samouprava, human capital, kolektivne pogodbe, organizacijaa, standards, predlogi, inovacije, Stroj, produktivnost, Slovaška, Rodić M&B, velika podjetja, Wadia Institute of Himalayan Geology, A1, Makstil, Slovenioja, textile industry, delovna organizacija, geologija, corporate culture, types, čas, ekonomija, človekove pravice, kmetijstvo, Vzajemna, poslovni bonton, jeklarska industrija, steel industry, India, poslovanje podjetje, certificate, donos, konference, multimedia, regulacija, prenos informacij, transport, Telekom Slovenija, Globevnik, vzdrževanje, kadrovska služba, prekrški, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tift, Atlantis, konkurenčne prednosti, Kovinoplastika Lož, starejši delavci, aktivno staranje, menedžment starosti, choice, Lohnko inženiring, team work, Rusija, napredovanje, prenos znanja, Bohinj Park EKO Hotel, methods, Sanofi Aventis, uporaba računalnikov, generacijske razlike, Pivovarna Union, električna energija, glasba, glasbenik, Borzen, Elgoline, S&T, Termoglas, multinational companies, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova gorica, javna naročila, Intering holding, policija, obvladovanje tveganj, Porsche Inter Avto, GR Inženiring, Simps`S, standardi, work efficiency, development