Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matej Lahovnik

Vseh ključnih besed je 315, ki se skupaj pojavijo 793 krat.
105 ključnih besed (33.33 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 583 krat (73.52 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
51x8.75%Slovenija
43x7.38%analiza
37x6.35%poslovanje podjetja
33x5.66%uspešnost poslovanja, podjetje
18x3.09%case study
16x2.74%strategija, prevzemi podjetij
15x2.57%industrijsko podjetje
12x2.06%združitve podjetij
11x1.89%financiranje
10x1.72%management
9x1.54%razvoj, zakonodaja
8x1.37%tehnologija
7x1.2%konkurenca, okolje, kadri
6x1.03%strateške povezave, gospodarske družbe, strateški management
5x0.86%upravljanje, raziskave, modeli, živilska industrija, storitve
4x0.69%lastništvo, sredstva, primeri, organizacijske strukture, managerski odkup, avtomobilska industrija, enterprises, manager, analysis, investicije, delnice, EU
3x0.51%panoge dejavnosti, nadzorni odbor, znanje, gradbeništvo, delniške družbe, problematika, prestrukturiranje, planiranje, mednarodne primerjave, ekologija, recikliranje, vodenje, farmacevtska industrija, produkcija, research, organizacija
2x0.34%banke, sposobnosti, nakup, Indija, pivovarstvo, računovodstvo, informacijska tehnologija, portfolio, diverzifikacija, konkurenčnost, nabava, predelovalna industrija, odločanje, zavarovalstvo, kovinska industrija, proizvodi, energetika, kapital, India, company performance, business efficiency, Balmer Lawrie, trg, Istrabenz, vrednost, delničarji, tveganje, dejavnost, indeksi, metode, obramba, prodaja, motiviranje, delovna uspešnost, bančništvo, upravni odbor, entrepreneurship, Mlinotest, kemična industrija, neprofitne organizacije, Fructal, pristojnost, raziskovalna dejavnost, varstvo okolja, Lek, internacionalizacija, osebnost, dobiček, vrednotenje, lokalna skupnost, kvaliteta
1xškoda, lojalnost, prekrški, kriminal, razkritje, korupcija, partnerstvo, KvarkCom, uravnotežen seznam ciljev, meritve, finančni trg, trg kapitala, privatizacija, investicijski skladi, GG Bled, gozdarstvo, Supra-Stan, visoko šolstvo, donos, nepremičnine, projekti, Krona Holding, Pulsar Holding, produktivnost, kadrovska politika, Kovinoplastika Lož, poslovna funkcija, informacije, javne finance, pravice, ponudba, regulacija, interesi, integracija, izobraževanje, poslovna tajnost, trženje, finance, Etol, faze, poslovno okolje, Kovintrade, Kovinotehna MKI, trgovina na debelo, A&M, transport, trgovina, BTC, davki, trgovinsko podjetje, poslovni plani, tržne raziskave, bela tehnika, Blaj, Gorenje, računovodski izkazi, dolg, družinsko podjetje, primerjave, Halcom, strategija trženja, kadr, teamsko delo, hierarhija, kultura podjetja, Color, investicijski projekti, politika, realizacija, efekti, ICO, založništvo, varstvo voda, Mercator, tekstilna industrija, kodeksi, Juteks, obvladovanje tveganj, Petrol, poslovna strategija, Adria mobil, subvencije, programi, Novartis, Pivovarna Union, monopoli, energetski viri, infrastruktura, nabavna funkcija, državno podjetje, Era Velenje, telekomunikacije, mobilna telefonija, konflikti, cilj, zadolženost, krize, reševanje problemov, Varno delo, organizational structures, finančna analiza, Ritem, uporaba človeških zmogljivosti, kmetijska mehanizacija, Struc Muta, nadzor vodenja podjetja, Sloluks, rastoče podjetje, strategy, financial analysis, inovacije, konkurenčne prednosti, dinamika, študije primerov, disertacije, informatika, strukturni skladi, corporations, korporacije, diversification, uravnotežen razvoj, standardi, kmetijstvo, ocene, indicators, strategic management, growing company, posredniki, Droga Kolinska, čustvena inteligentnost, SMEs, Kosovo, intelectual property, risk, models, contracts, cena, Atlantic Grupa, podatki, promotion, competitivity, competitive advantage, mlekarstvo, ZEOS, foreign trade, Macedonia, hotelirstvo, turizem, franchising, Helios, Best Western, trendi, brezalkoholne pijače, strojna industrija, pekarstvo, Herz, Italija, finančno poslovanje, bančno poslovanje, enotirno upravljanje, komparacije, zgodovina, gumarska industrija, prihodek, odhodek, sistemi, karakteristike, tisk, zaposlenost, spremembe, Avtotehna, dodana vrednost, kalkulacije, Rudnik Trbovlje Hrastnik, rudarstvo, Delo, novinarstvo, Dnevnik, Finance, konsolidacija, poslanstvo, licences, opcije, plače, leasing, NLB Leasing, regije, društva, nagrade, nagrajevanje, tovorni promet, majhna podjetja, Renault Trucks, ZDA, Yahoo, kontrola, controlling, združevanje, pokojninski skladi, živinoreja, Jata Emona, struktura, pokojninsko zavarovanje, zavarovalni zavodi, informacijski sistemi, stroški, Gradis, ospodarske družbe, zadovoljstvo, zasebno podjetje