Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matej Lahovnik

Vseh ključnih besed je 333, ki se skupaj pojavijo 839 krat.
111 ključnih besed (33.33 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 617 krat (73.54 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
51x8.27%Slovenija
46x7.46%analiza
38x6.16%poslovanje podjetja
36x5.83%podjetje
34x5.51%uspešnost poslovanja
19x3.08%case study
17x2.76%prevzemi podjetij, strategija
15x2.43%industrijsko podjetje
13x2.11%združitve podjetij
11x1.78%financiranje
10x1.62%razvoj, management
9x1.46%zakonodaja, konkurenca
8x1.3%tehnologija, okolje
7x1.13%strateške povezave, kadri
6x0.97%strateški management, gospodarske družbe
5x0.81%storitve, raziskave, modeli, upravljanje, živilska industrija, analysis
4x0.65%delnice, enterprises, primeri, lastništvo, avtomobilska industrija, organizacijske strukture, EU, sredstva, research, managerski odkup, ekologija, manager, investicije
3x0.49%farmacevtska industrija, planiranje, organizacija, mednarodne primerjave, recikliranje, znanje, produkcija, prestrukturiranje, vodenje, panoge dejavnosti, nadzorni odbor, problematika, gradbeništvo, delniške družbe, varstvo okolja, Kosovo
2x0.32%Balmer Lawrie, models, portfolio, business efficiency, company performance, India, računovodstvo, Indija, franchising, metode, trg, Istrabenz, sposobnosti, banke, nakup, izobraževanje, Lek, neprofitne organizacije, kovinska industrija, proizvodi, konkurenčnost, Mlinotest, obramba, prodaja, lokalna skupnost, Fructal, predelovalna industrija, upravni odbor, indeksi, diverzifikacija, internacionalizacija, informacijska tehnologija, kmetijstvo, odločanje, motiviranje, bančništvo, tveganje, tržne raziskave, kvaliteta, delovna uspešnost, vrednost, pristojnost, dobiček, energetika, osebnost, kemična industrija, entrepreneurship, delničarji, kapital, raziskovalna dejavnost, zavarovalstvo, dejavnost, pivovarstvo, vrednotenje, nabava
1xproduktivnost, dodana vrednost, meritve, kadrovska politika, finančni trg, uravnotežen seznam ciljev, KvarkCom, gozdarstvo, Avtotehna, Gorenje, spremembe, informacije, Rudnik Trbovlje Hrastnik, zaposlenost, bela tehnika, GG Bled, Kovinoplastika Lož, poslovna funkcija, poslovna tajnost, dolg, visoko šolstvo, Supra-Stan, nepremičnine, investicijski skladi, privatizacija, ponudba, Krona Holding, Pulsar Holding, javne finance, projekti, regulacija, trg kapitala, zasebno podjetje, pravice, donos, državno podjetje, računovodski izkazi, partnerstvo, integracija, kalkulacije, kodeksi, trženje, Adria mobil, Era Velenje, telekomunikacije, infrastruktura, mobilna telefonija, finance, nabavna funkcija, poslovna strategija, ICO, Kovinotehna MKI, poslovno okolje, faze, energetski viri, programi, trgovina, kultura podjetja, transport, A&M, davki, trgovinsko podjetje, Color, Novartis, Etol, subvencije, Pivovarna Union, monopoli, trgovina na debelo, založništvo, Kovintrade, hierarhija, primerjave, teamsko delo, kadr, tekstilna industrija, BTC, škoda, korupcija, razkritje, lojalnost, družinsko podjetje, prekrški, kriminal, Halcom, Juteks, investicijski projekti, politika, realizacija, efekti, poslovni plani, rudarstvo, strategija trženja, varstvo voda, konflikti, interesi, obvladovanje tveganj, Petrol, Mercator, Blaj, leasing, Macedonia, Best Western, foreign trade, competitivity, competitive advantage, promotion, hotelirstvo, turizem, posredniki, growing company, čustvena inteligentnost, Droga Kolinska, podatki, Atlantic Grupa, mlekarstvo, ZEOS, reševanje problemov, zadolženost, Varno delo, finančna analiza, strategy, organizational structures, krize, Ritem, kmetijska mehanizacija, Struc Muta, Sloluks, rastoče podjetje, uporaba človeških zmogljivosti, indicators, strategic management, history, economic development, foreign direct investments, politics, podjetništvo, human capital, loyalty, satisfaction, zaščita, rastlinska proizvodnja, banking, corporate culture, customer relationship, otroci, tržna analiza, licences, contracts, risk, intelectual property, SMEs, cena, Helios, ocene, medorganizacijsko trženje, medorganizacijski sistemi, izboljšave, ospodarske družbe, nadzor vodenja podjetja, financial analysis, korporacije, poslanstvo, cilj, gumarska industrija, zgodovina, odhodek, prihodek, struktura, Jata Emona, zavarovalni zavodi, zadovoljstvo, pokojninsko zavarovanje, pokojninski skladi, živinoreja, združevanje, sistemi, komparacije, tisk, karakteristike, novinarstvo, Delo, Finance, Dnevnik, Herz, strojna industrija, pekarstvo, enotirno upravljanje, Italija, bančno poslovanje, finančno poslovanje, Gradis, informacijski sistemi, dinamika, inovacije, študije primerov, disertacije, brezalkoholne pijače, trendi, konkurenčne prednosti, informatika, diversification, corporations, uravnotežen razvoj, standardi, strukturni skladi, majhna podjetja, tovorni promet, društva, NLB Leasing, regije, kontrola, stroški, controlling, opcije, plače, ZDA, Renault Trucks, Yahoo, nagrajevanje, nagrade, konsolidacija