Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Iča Rojšek

Vseh ključnih besed je 257, ki se skupaj pojavijo 976 krat.
121 ključnih besed (47.08 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 840 krat (86.07 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
64x7.62%analiza
63x7.5%raziskave
54x6.43%trženje
39x4.64%storitve
35x4.17%Slovenija
29x3.45%potrošnik
23x2.74%zadovoljstvo
19x2.26%nakup
17x2.02%case study, kvaliteta, odnosi s strankami
16x1.9%podjetje
14x1.67%blagovne znamke, odločanje
13x1.55%lojalnost, prodaja, poslovno komuniciranje
12x1.43%modeli, vedenje potrošnikov
8x0.95%banke, novi proizvodi, medorganizacijsko trženje
7x0.83%turizem, strategija trženja, proizvodi, ponudba, bančništvo, cena
6x0.71%meritve, uspešnost poslovanja, poslovanje podjetja, medorganizacijski sistemi
5x0.6%prehrana, primeri, majhna podjetja, razvoj, tržne raziskave, metode, komuniciranje, prodaja na drobno
4x0.48%izvajanje, bančno poslovanje, mladina, izobraževanje, Internet, spremembe, konkurenčne prednosti, strategija, elektronsko poslovanje, okolje, prodajalna, kadri, informacijska tehnologija, tekstilna industrija, ekologija, konkurenca, trg, študenti
3x0.36%image, elektronsko trženje, uporabniki, identiteta podjetja, bančni sistemi, dejavnost, poslovna morala, farmacevtska industrija, trgovina, oglas, avtomobili, neprofitne organizacije, ankete, povpraševanje, EU, industrijsko podjetje, šport, organizacija, standardi, varstvo okolja, tveganje, uspeh, marketing mix, znanje, trgovinsko podjetje, tehnologija, zavarovalstvo, zdravila
2x0.24%trendi, malo gospodarstvo, metodologija, direktno trženje, ocene, oblikovanje cene, planiranje, karakteristike, letalski promet, dobrodelnost, segmentacija, tržna analiza, notranja trgovina, vrednost, efektivnost, embalaža, sodelovanje, velika podjetja, inovativnost, inovacije, TQM, otroci, management, Mura, etika, zaščita potrošnika, informatika, programi, zdravstvo, medosebni odnosi, knjižnice, hotelirstvo, psihologija potrošnika, zakonodaja, gostinstvo
1xFinal Aluminij, franchising, poslovno okolje, življenjski ciklus, storitvene znamke, karakteristika, pozicioniranje proizvoda, vinarstvo, promocija, živilska industrija, Knjižnica Ivana Tavčarja, psihologija, življenjsko zavarovanje, ekonomska propaganda, tržne poti, inovacijski proces, lokacija, blago, strateške povezave, partnerstvo, reševanje problemov, srednja podjetja, predstavništva, faze, naloga, teorija, strateško planiranje, zastopniki, pohištvena industrija, zavarovanje, letalstvo, struktura, merila, kemična industrija, alkoholne pijače, skladiščenje podatkov, motiviranje, organizacije, Alpina, osnovno šolstvo, andragogika, čevljarstvo, odličnost, zavarovalni zavodi, komunalne dejavnosti, socialni vidik, avtorstvo, patenti, Snaga, zdravstveno varstvo, avtorsko pravo, vzorčenje, podjetništvo, teorija čakajočih vrst, javno podjetje, reklamacije, vodenje projektov, projekti, gospodarski kriminal, kultura podjetja, družbenoekonomski odnosi, problematika, telekomunikacije, vzajemno trženje, brezalkolohne pijače, voda, potniški promet, železniški transport, cilj, otroško varstvo, izbira, potrošnja, informacijska družba, majhno podjetje, družinsko podjetje, rastoče podjetje, družina, turistična geografija, starost, staranje, CEK, visoko šolstvo, direktive ES, odnosi z javnostjo, zaščita, poraba, Poclaine Hydraulics Žiri, medorganizacijskli sistemi, premoženje, zdravje, naravno bogastvo, materializem, teorije, sociološki vidik, denar, design, pospeševanje prodaje, sejmi, prostovoljne organizacije, Amnisty International Slovenije, električna energija, Elektro Ljubljana, medorganizacijako trženje, energetika, Gorenje, igralništvo, Hit, bela tehnika, odgovornost, papirna industrija, Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, socialno trženje, subvencije, javni zavodi, plačilni instrumenti, Interpapir, predlogi, visoka tehnologija, družbena odgovornost, mobilna telefonija, internacionalizacija, vrednote, telefon, sponzorstvo, sredstva, financiranje, recesije, Lifeclass, mlekarstvo, spol, mednarodna trgovina, Radio Aktual, radio, Adacta Dynamics Support Center, recesija, prihranki obsega